×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 31

Căzind Saul cu trei fii ai săi în războiu, cei de alt neam tăindu-i capul, le-au spânzurat trupurile la zidul Vetsamului, şi armele lui în besearica lui Astartion; iară bărbaţii din Iavisul Galaadului, luând trupul lui Saul şi a lui Ionatan din zidul Vetsamului, le-au îngropat lângă Iavis.

1 Şi cei de alt neam da războiu asupra lui Israil, şi au fugit bărbaţii lui Israil de cătră faţa celor de alt neam, şi au căzut răniţi în muntele Ghelvue.

2 Şi s-au lovit cei de alt neam cu Saul şi cu fiii lui, şi cei de alt neam au bătut pre Ionatan şi pre Aminadav şi pre Melhisa, fiii lui Saul.

3 Şi s-au îngreoiat războiul asupra lui Saul, şi l-au aflat pre el bărbaţii cei săgetători cu arcul, şi l-au rănit supt vintre.

4 Şi au zis Saul cătră cel ce purta armele lui: „Scoate sabiia ta şi mă junghie cu ea, ca să nu vie netăiaţii împregiur aceştia, şi să mă junghie, şi să mă batjocorească”. Şi cel ce purta armele lui nu au vrut, că s-au temut foarte, şi luând Saul sabiia sa au căzut preste ea.

5 Şi cel ce purta armele lui, văzind că au murit Saul, au căzut şi el preste sabiia sa, şi au murit împreună cu dânsul.

6 Şi au murit Saul şi tustrei feciorii lui, şi cel ce purta armele lui, şi toţi oamenii lui în zioa aceaea, deodată.

7 Şi au văzut bărbaţii lui Israil, cei dincolo de vale şi cei dincolo de Iordan, că au fugit bărbaţii lui Israil, şi cum că au murit Saul şi fiii lui, şi-şi lasă cetăţile lor şi fug, şi vin cei de alt neam şi lăcuiesc într-însăle.

8 Şi a doao zi venind cei de alt neam să dezbrace pre cei morţi, au aflat pre Saul şi pre trei feciori ai lui căzuţi pre munţii Ghelvue.

9 Şi l-au întors pre el, şi i-au dezbrăcat armele lui şi i-au tăiat capul, şi le-au trimis în pământul celor de alt neam, împregiur,vestind idolilor săi şi norodului său.

10 Şi au pus armele lui la Astartion, şi trupul lui l-au spânzurat la zidul Vetsamului.

11 Şi au auzit lăcuitorii Iavisei, cei din Galaad, ceale ce au făcut cei de alt neam lui Saul.

12 Şi s-au sculat tot bărbatul puterii, şi au mers toată noaptea, şi au luat trupul lui Saul şi trupul lui Ionatan, fiiului lui, din zidul Vetsamului, şi le-au adus în Iavis, şi le-au ars acolo.

13 Şi au luat oasele lor şi le-au îngropat supt arătura cea din Iavis, şi au postit şeapte zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.