×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 3

Samuil, de trei ori chemându-să de la Domnul, spune descoperirea, carea sieşi s-au făcut împrotiva lui Ili, şi încă prin prorociile sale să face cunoscut la tot Israilul.

1 Şi pruncul Samuil slujea Domnului înaintea lui Ili, preotul, şi cuvântul Domnului era scump, în zilele acealea nu era vedeare a avea.

2 Şi au fost, în zioa aceaea, dormea Ili în locul său, şi ochii lui au început a să îngreoia şi nu putea să vază.

3 Şi mai înainte de a să stânge lumina din sfeaşnicul Domnului, Samuil durmea în besearica Domnului, unde era sicriiul lui Dumnezeu.

4 Şi l-au chemat Domnul: „Samuil, Samuil!” Iară el au zis: „Iată, eu”.

5 Şi au alergat la Ili şi au zis: „Iată eu, la ce m-ai chemat?” Şi i-au zis Ili: „Nu te-am chemat, întoarce-te şi dormi”.

6 Şi s-au întors şi au dormit. Şi au adaos Domnul a chema pre Samuil: „Samuil, Samuil!” Şi s-au dus la Ili a doao oară şi au zis: „Iată eu, la ce m-ai chemat?” Iară Ili au zis: „Nu te-am chemat, fiiule, întoarce-te şi dormi”.

7 Iară Samuil încă nu ştiia pre Dumnezeu, şi cuvântul Domnului încă nu i să arătasă luia.

8 Şi au adaos Domnul a chema pre Samuil a treia oară, iară el, sculându-să, au mers la Ili şi au zis: „Iată eu, la ce m-ai chemat?” Şi Ili au cunoscut că Domnul au chemat pre prunc.

9 Şi au zis Ili lui Samuil: „Întoarce-te şi dormi, fiiule, şi va fi de te va chema Cel ce te cheamă, să zici: «Grăiaşte, Doamne, că aude robul Tău»”. Şi s-au dus Samuil şi au dormit în locul său.

10 Şi au venit Domnul şi au stătut, şi l-au strigat pre el ca şi întâiu şi a doao oară: „Samuil, Samuil!” Iară Samuil au zis: „Grăiaş-te, Doamne, că aude robul Tău”.

11 Şi au zis Domnul cătră Samuil: „Iată, Eu voiu face cuvintele Meale în Israil cât tot cel ce le va auzi pre eale îi vor ţiui amândoao urechile lui.

12 În zioa aceaea voiu râdica asupra lui Ili toate câte am grăit asupra casii lui, înceape-le voiu şi le voiu săvârşi.

13 Că i-am spus lui că voiu izbândi asupra casii lui până în veac pentru nedreptăţile fiilor lui, că au ştiut că grăiesc de rău pre Dumnezeu fiii lui şi nu i-au certat pre ei.

14 Pentru aceaea m-am jurat casii lui Ili că nu să va ierta nedreptatea căsii lui Ili întru tămâie şi întru jertvele lui, până în veac”.

15 Şi au dormit Samuil până dimineaţa, şi au mânecat de dimineaţă şi au deşchis uşile Casii Domnului, şi s-au temut Samuil să spuie lui Ili vedearea.

16 Şi au zis Ili cătră Samuil: „Sam il, fiiule!” Iară el au zis: „Iată, eu!”

17 Şi au zis: „Ce easte cuvântul care s-au grăit cătră tine? Să nu-l ascunzi de cătră mine, aceastea să-ţi facă ţie Dumnezeu şi aceastea să-ţi adaogă, de vei ascunde de cătră mine vreun cuvânt din toate cuvin-tele care s-au grăit cătră tine întru urechile tale”.

18 Şi au spus Samuil lui Ili toate cuvintele, şi nu au ascuns de cătră dânsul, şi au zis Ili: „Domn însuşi easte, ce easte bun înaintea Lui va face”.

19 Şi au crescut Samuil, şi Domnul era cu el, şi nici unul din toate cuvintele lui nu au căzutb pre pământ.

20 Şi au cunoscut tot Israilul, de la Dan până la Virsavee, că Samuil easte credincios proroc Domnului.

21 Şi au adaos Domnul a să arăta în Silom, că să descoperisă Domnul cătră Samuil în Silom după cuvântul Domnului, şi au crezut Samuil că va să fie proroc Domnului întru tot Israilul, de la marginile pământului până la margini. Şi Ili au îmbătrânit foarte, şi fiii lui, mergând, mergea, şi calea lor era rea înaintea Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.