×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 29

David, mergând cu cei de alt neam asupra lui Israil, să trimite îndărăpt, că să temea căpeteniile, ca nu în războiu să le fie împrotivitoriu, şi i să porunceaşte să se întoarcă în Sichelac.

1 Şi au adunat cei de alt neam toate taberile sale la Afec; iară Israil au tăbărât la izvorul cel din Iezrael.

2 Şi domnii celor de alt neam mergea cu sute şi cu mii; iară David şi oamenii lui mergea mai pre urmă, cu Anhis.

3 Şi au zis domnii celor de alt neam: „Cine sânt aceştia carii merg?” Şi au zis Anhis cătră mai-marii oştilor celor de alt neam: „Au nu acesta easte David, sluga lui Saul, împăratul lui Israil, carele au fost la mine multe zile, acesta easte al doilea an, şi nu am aflat întru el nimica din zioa în carea au venit la mine, până în zioa aceasta”.

4 Şi s-au măhnit asupra lui mai-marii oştilor celor de alt neam, şi au zis lui: „Întoarce pre om, şi să se întoarcă la locul său, acolo unde l-ai pus pre el, şi să nu vie cu noi la războiu, ca să nu să facă viclean taberii, că cu ce să va împăca acesta cu domnul său? Au nu cu capetele bărbaţilor acestora?

5 Au nu easte acesta David, cui au început în danţuri a-i zice: «Bătut-au Saul cu miile sale, şi David cu zecile sale de mii?»”

6 Şi au chemat Anhis pre David, şi au zis lui: „Viu e Domnul, că drept eşti tu şi bun întru ochii miei, şi ieşirea ta şi întrarea ta cu mine în tabără, şi că nu am aflat asupra ta rău din zioa în carea ai venit la mine, până în zioa de astăzi, ci în ochii domnilor nu eşti bun.

7 Şi acum întoarce-te şi te du în pace, şi să nu faci rău în ochii domnilor celor de alt neam”.

8 Şi au zis David cătră Anhis: „Ce ţ-am făcut ţie şi ce ai aflat întru robul tău, din zioa în carea am fost înaintea ta şi până în zioa aceasta, ca să nu viu să bat pre vrăjmaşii domnului mieu, împăratului?”

9 Şi au răspuns Anhis cătră David: „Ştiu că bun eşti întru ochii miei, ca îngerul lui Dumnezeu, ci domnii celor de alt neam zic: «Nu va veni cu noi la războiu».

10 Şi acum, mânecă dimineaţă tu şi slugile domnului tău, carii au venit cu tine, şi meargeţi la locul unde v-am pus pre voi, şi gând rău să nu pui în inima ta, că bun eşti înaintea mea, şi mânecaţi, ca să se lumineaze voao pre cale, şi vă duceţi”.

11 Şi au mânecat David, el şi bărbaţii, să meargă şi să păzască pământul celor de alt neam, iară cei de alt neam s-au suit, ca să dea războiu asupra lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.