×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 28

Cei de alt neam să întrarmează asupra lui Saul, la care războiu făgăduiaşte David credinţă lui Anhis, împăratul. Saul prin pitonisa scoală pre Samuil, de la care i să spune că mâne va cădea el şi fiii lui. Şi Israil să va da în mânile celor de alt neam.

1 Şi în zilele acealea s-au adunat cei de alt neam în taberile sale, ca să iasă să se bată cu Israil, şi au zis Anhis cătră David: „Ştiind, să ştii că vei ieşi cu mine la bătaie, tu şi bărbaţii tăi”.

2 Şi au zis David cătră Anhis: „Aşea, acum vei şti ceale ce va face robul tău”. Şi au zis Anhis cătră David: „Şi eu te voiu pune mai-mare preste păzitorii trupului mieu în toate zilele”.

3 Iară Samuil murisă, şi l-au plâns pre el tot Israilul, şi l-au îngropat în Armatem, în cetatea lui. Şi Saul au scos afară pre cei ce grăia din pântece, şi pre gâcitorii de pre pământ.

4 Şi s-au adunat cei de alt neam, şi au venit, şi au tăbărât la Sonam, şi au adunat şi Saul pre tot bărbatul lui Israil, şi au tăbărât la Ghelvoe.

5 Şi au văzut Saul tabăra celor de alt neam, şi s-au înfricoşeat, şi s-au spăriiat inima lui foarte.

6 Şi au întrebat Saul pre Domnul, şi nu i-au răspuns lui Domnul nici prin visuri, nici prin arătări, nici prin proroci.

7 Şi au zis Saul slugilor sale: „Căutaţi mie muiare, carea grăiaşte din pântecea, şi voiu mearge la ea, şi voiu cerca prin ea”. Şi au zis slugile lui cătră dânsul: „Iată, easte în Aendor muiare carea grăiaşte din pântece”.

8 Şi s-au acoperit Saul, şi s-au îmbrăcat cu alte haine, şi au mers el şi doi bărbaţi cu dânsul, şi au venit la muiare noaptea, şi i-au zis ei: „Vrăjeaşte mie cu grăirea din pântece, şi-mi scoală mie pre cine-ţi voiu zice”.

9 Şi au zis muiarea: „Iată, tu ştii câte au făcut Saul, cum au pierdut pre cei ce grăia din pântece şi pre vrăjitori de pre pământ, şi pentru ce tu pui laţ sufletului mieu, ca să-l omori pre el?”

10 Şi s-au jurat ei Saul pre Domnul, zicând: „Viu e Domnul de ţi să va face ţie ceva rău pentru lucrul acesta”.

11 Şi au zis muiarea lui Saul: „Pre cine să-ţi scol?” Şi au zis: „Pre Samuil îmi scoală”.

12 Şi au văzut muiarea pre Samuil, şi au strigat cu glas mare, şi au zis muiarea cătră Saul: „Pentru ce m-ai înşelat? Şi tu eşti Saul”.

13 Şi au zis împăratul cătră ea: „Nu te teame, spune pre cine ai văzut”. Şi au zis muiarea cătră el: „Dumnezei am văzut, suindu-să din pământ”.

14 Şi el au zis cătră ea: „Ce ai văzut?” Şi ea au zis lui: „Bărbat bătrân oblu, suindu-să din pământ, îmbrăcat cu haină”. Şi au cunoscut Saul că acesta easte Samuil, şi s-au plecat cu faţa sa la pământ, şi s-au închinat lui.

15 Şi au zis Samuil: „Căci m-ai supărat, să. mă scol?” Şi au zis Saul: „Necăjit sânt foarte, că cei de alt neam dau războiu asupra mea, şi Dumnezeu S-au depărtat de la mine, şi nu m-au ascultat mai mult, nici prin mâna prorocilor, nici prin visuri, nici prin arătări. Şi acum, te-am chemat să mă înveţi ce să fac”.

16 Şi au zis Samuil: „Pentru ce mă întrebi? Deaca Domnul S-au depărtat de la tine, şi au trecut la deaproapele tău?

17 Şi au făcut ţie Domnul precum au grăit în mâna meab, şi va rumpe Domnul împărăţiia ta din mâna ta, şi o va da deaproapelui tău, lui David.

18 Pentru că nu ai ascultat glasul Domnului, şi nu ai plinit iuţimea mâniei Lui asupra lui Amalic, pentru aceaea ţ-au făcut ţie aceasta Domnul astăzi.

19 Şi va da Domnul pre Israil împreună cu tine în mâinile celor de alt neam, şi mâne tu şi fiii tăi veţi cădea, şi tabăra lui Israil o va da Domnul în mâinile celor de alt neam”.

20 Şi Saul s-au sârguit, şi stând, au căzut pre pământ, şi s-au înfricoşeat foarte de cuvintele lui Samuil, şi mai mult nu era tărie întru el, că nu au fost mâncat pâine toată zioa şi toată noaptea aceaea.

21 Şi întrând muiarea la Saul, l-au văzut turburat foarte, şi au zis cătră el: „Iată, roaba ta au ascultat cuvântul tău, şi am pus sufletul mieu în mâna ta, şi am făcut cuvintele care le-ai grăit mie.

22 Acum, dară, ascultă şi tu cuvântul roabei tale, şi voiu pune înaintea ta o bucăţea de pâine, şi mănâncă, ca să fie întru tine puteare, pentru că călătoreşti”.

23 Şi nu au vrut să mănânce, şi-l silea pre el slugile lui şi muiarea, şi au ascultat de cuvântul lor, şi sculându-să de pre pământ, au şezut pre scaon.

24 Şi avea muiarea aceaea o junincă păscătoare în casă, şi grăbind, o au junghiiat, şi luând făină, au frământat şi au copt azimă.

25 Şi au pus înaintea lui Saul şi înaintea slugilor lui, şi au mâncat, şi sculându-să, s-au dus în noaptea aceaea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.