×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 27

Văzind David nestatorniciia lui Saul, şi neîndrăznind a rămânea în pământul lui Israil, s-au dus la Anhis, în Ghet, şi au dobândit cetatea Sichelag, carea dintru aceaea s-au făcut spre lăcuinţă împăraţilor lui Iuda, de unde multe prăzi făcea Aghesir, şi în Amalichit înşelând pre Anhis, împăratul.

1 Şi au zis David întru inima sa: „Acum mă voiu adaoge întru o zi în mâinile lui Saul, şi nu easte bine de mine, de nu voiu fugi în pământul celor de alt neam, şi va părăsi Saul a mă căuta în tot hotarul lui Israil, şi mă voiu mântui de mâna lui”.

2 Şi s-au sculat David, şi au trecut el şi cei şease sute de bărbaţi carii era cu el, s-au dus la Anhis, feciorul lui Amah, împăratul Ghetiei.

3 Şi au şezut David cu Aghus în Ghet, el şi oamenii lui, fieştecarele, şi casa lui, şi David, şi amândoao muierile lui, Ahinaam Iezrailteanca şi Avigail, muiarea lui Naval Carmileanului.

4 Şi s-au spus lui Saul că au fugit David la Ghet, şi nu au mai adaos a-l căuta.

5 Şi au zis David cătră Anhis: „De au aflat robul tău har înaintea ochilor tăi, dă mie loc întru o cetate din ţarină, şi voiu şedea acolo, că pentru ce să şează robul tău în cetatea cea împărătească cu tine”.

6 Şi i-au dat lui în zioa aceaea Anhis Sichelacul, pentru aceaea au fost Sichelacul a împăratului Iudei până în zioa aceasta.

7 Şi au fost numărul zilelor care le-au şezut David în ţarina celor de alt neam patru luni.

8 Şi să suia David şi oamenii lui, şi năvălea preste tot Ghesirul, şi preste Amalichit, şi, iată, pământul era lăcuit de Gelampsur, şi până la pământul Eghiptului.

9 Şi bătea David pământul, şi nu prindea viu nici bărbat, nici muiare, şi luoa oi şi boi şi asini şi cămile şi haine şi întorcându-să, vinea la Anhis.

10 Şi au zis Anhis cătră David: „Asupra cui aţi năvălit astăzi?” Şi au zis David cătră Anhis: „Cătră amiiazăzi a Iudeii, şi cătră răsăritul Iesmegăi şi cătră răsăritul Chinezului.

11 Şi nici bărbat, nici muiare nu au prins vii să aducă în Ghet, zicând să nu spuie în Ghet asupra noastră, zicând: «Aceastea face David»”. Şi acesta au fost vinitul lui în toate zilele care au şezut David în ţarina celor de alt neam.

12 Şi au crezut Anhis lui David foarte, zicând: „Urându-să, s-au făcut urât întru norodul său, în Israil, şi va fi mie rob în veac”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.