×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 21

Pribegind David în Nomva, cetatea leviţilor, şi silit fiind de foame, au mâncat la Avimeleh pâinile punerii-înaintea Domnului, împreună cu cei ce era cu dânsul, fiind de faţă Doic Sirul, şi luând sabiia lui Goliat, au fugit la Aghus, împăratul Ghetei, înaintea căruia să face ca cum ar fi nebun.

1 Şi au venit David în Nomva, la preotul Avimeleh, şi s-au spăimântat Avimeleh de venirea lui, şi i-au zis lui: „Pentru ce tu sângur eşti, şi nimenea cu tine?”

2 Şi au zis David lui Avimeleh, preotului: „Împăratul mi-au poruncit cuvânt astăzi, şi mi-au zis: «Nimene să nu ştie cuvântul pentru care eu te trimit pre tine, şi care eu ţ-am poruncit ţie». Şi am zis slugilor în locul care să chiiamăa Felani Meamoni.

3 Şi acum de sânt supt mâna ta cinci pâini, dă în mâna mea ce să va afla”.

4 Şi răspunzând preotul lui David, au zis: „Nu sânt supt mâna mea pâini proaste, fără numai sfinte pâini sânt, de s-au păzit slugile mai ales de muieri, aşea vor mânca”.

5 Şi răspunzând David preotului, i-au zis: „Şi de muiare ne-am ferit ieri şi alaltaieri, când am purces în cale toate slugile au fost curăţite, şi această cale sfântă nu easte, ci să va sfinţi astăzi pentru vasăle meale”.

6 Şi Avimeleh, preotul, i-au dat lui pâinile punerii-înainte, că nu era acolo pâine, fără numai pâinile punerii-înainte, ceale luate dinaintea feaţii Domnului, ca să se puie pâine aldă în zioa în carea le-au luat pre eale.

7 Şi era acolo unul din slugile lui Saul în zioa aceaea ţinut înaintea Domnului, şi numele lui Doic Sirul, carele păştea muşcoii lui Saul.

8 Şi au zis David cătră Avimeleh: „Vezi de easte aici supt mâna ta suliţă au sabiie, că sabiia mea şi armele meale nu le-am luat în mâna mea, că grăbea cuvântul împăratului”.

9 Şi au zis preotul: „Iată, easte aici sabiia lui Goliiat, celui de alt neam, pre carele l-ai ucis în valea Ila, iată, easte învăluită cu o haină, dinapoia ceii preste umăr; de vreai să o iai aceasta, ia-o, că nu easte aici alta, afară de aceasta”. Şi au zis David: „Iată, nu easte a aceasta, dă-mi-o”. Şi o au dat lui pre ea.

10 Şi s-au sculat David, şi au fugit în zioa ceaea de la faţa lui Saul, şi au venit David la Aghus, împăratul Ghetei.

11 Şi au zis slugile lui Aghus cătră dânsul: „Au nu acesta easte David, împăratul pământului? Au nu acestuia au început a striga ceale ce juca, zicând: «Au ucis Saul cu miile sale, şi David cu zecile de mii ale sale?»”

12 Şi au pus David cuvintele aceastea în inima sa, şi s-au spăriiat foarte de faţa lui Aghus, împăratul Ghetei.

13 Şi şi-au schimbat faţa sa înaintea lui, şi să făcea în zioa aceaea ca cum ar fi nebun la uşile cetăţii, şi să sprijinea cu mâinile sale, şi cădea pre uşile cetăţii, şi balele lui curgea pre barba lui.

14 Şi au zis Aghus cătră slugile sale: „Iată, vedeţi om nebun, pentru ce l-aţi adus la mine?

15 Au, doară, de nebuni am eu lipsă? Pentru ce l-aţi adus, ca să se nebunească la mine? Acesta nu va întra în casa mea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.