×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 19

Saul, vrând a omorî pre David, să îmblânzeaşte cu cuvintele lui Ionatan, pre carele, zicând cu alăuta înaintea sa, ispiteaşte a-l pătrunde cu suliţa. Ci fugând prin mijlocirea muierii sale, Mehol, să duce la Samuil în Armatem, unde, trimiţind Saul în trei rânduri soli să-l prinză, toţi au prorocit, şi mâniindu-să, s-au dus el şi au început şi el a proroci, pentru aceaea s-au zis: „Au şi Saul între proroci?”

1 Şi au grăit Saul cătră Ioanatan, fiiul său, şi cătră toate slugile sale, ca să omoară pre David, iară Ioantan, fiiul lui Saul, iubea pre David foarte.

2 Şi au spus Ionatan lui David, zicând: „Saul, tatăl mieu, caută să te omoară, păzeaşte-te, dară, mâne dimineaţă, şi te ascunde şi şezi ascuns.

3 Şi eu voiu ieşi şi voiu sta rugându-mă de tatăl mieu în ţarină, acolo unde vei fi tu, şi eu voiu grăi pentru tine cătră tatăl mieu şi voiu vedea ce va fi, şi-ţi voiu face ştire”.

4 Şi au grăit Ionatan bine pentru David cătră Saul, şi au zis cătră dânsul: „Să nu păcătuieşti, împărate, asupra robului tău, David, că nu au greşit ţie, şi faptele lui bune sânt foarte.

5 Şi şi-au pus sufletul său în mâna sa, şi au ucis pre cel de alt neam, şi au făcut Domnul mântuire mare, şi tot Israilul au văzut şi s-au bucurat, şi pentru ce să păcătuieşti asupra sângelui nevinovat, omorând pre David fără de vină?”

6 Şi au ascultat Saul de cuvântul lui Ionatan, şi s-au jurat Saul, zicând: „Viu e Domnul, nu va muri!”

7 Şi au chemat Ionatan pre David, şi i-au spus lui toate cuvintele aceastea, şi au băgat Ionatan pre David la Saul, şi era înaintea lui ca ieri şi ca alaltaieri.

8 Şi iarăşi s-au adaos a fi războiu asupra lui Saul, şi s-au întărit David, şi au bătut pre cei de alt neam, şi i-au bătut bătaie mare foarte, şi au fugit ei de la faţa lui.

9 Şi au fost duh rău a lui Dumnezeu preste Saul, şi el dormea în casă, şi suliţa era în mâna lui, şi David făcea cu mâinile sale muzică.

10 Şi cerca Saul să lovească cu suliţa pre David, şi s-au depărtat David de la faţa lui Saul, şi au lovit cu suliţa în păreate, iară David au fugit şi au scăpat în noaptea aceaea.

11 Şi au trimis Saul soli la casa lui David să-l păzască pre el, şi dimineaţă să-l omoară, şi au spus lui David Mehol, muiarea lui, zicând: „De nu vei mântui tu sufletul tău în noaptea aceasta, mâne te vei omorî”.

12 Şi au slobozit Mehol pre David pre fereastră, şi s-au dus, şi au fugit, şi s-au mântuit.

13 Şi au luat Mehol chip deşert, şi l-au pus în pat, şi perină de păr de capre au pus la capul lui, şi le-au acoperit cu o haină.

14 Şi au trimis Saul soli ca să prinză pre David; iară ea au zis că easte bolnav.

15 Şi iară au trimis la David, zicând: „Aduceţi-l cu patul la mine, să-l omor”.

16 Şi au mers solii, şi iată chipul cel deşert în pat, şi perină de păr de capre la capul lui.

17 Şi au zis Saul către Mehol: „Pentru ce m-ai înşălat aşea, şi ai slobozit pre vrăjmaşul mieu, şi au scăpat?” Şi au zis Mehol lui Saul: „El mi-au zis: «Slobozi-mă, iară de nu, te voiu omorî»”.

18 Iară David au fugit şi au scăpat, şi au mers la Samuil în Armatem, şi i-au spus lui toate câte i-au făcut Saul, şi s-au dus Samuil şi David, şi au şezut în Navat, la Rama.

19 Şi s-au spus lui Saul, zicând: „Iată, David easte în Navat, la Rama”.

20 Şi au trimis Saul soli ca să prinză pre David, şi mergând aceia au văzut adunare de proroci carii prorocea, şi pre Samuil stând mai mare preste ei, şi au fost Duhul lui Dumnezeu preste solii lui Saul, şi au prorocit şi ei.

21 Şi s-au spus lui Saul, şi au trimis alţi soli, şi au prorocit şi aceştia, şi au adaos a trimite Saul şi al treilea rând de soli, şi au prorocit şi aceştia.

22 Şi s-au mâniiat cu iuţime Saul, şi s-au dus şi el în Armatem, şi venind până la fântâna ariei cea din Sefi, au întrebat şi au zis: „Unde easte Samuil şi David?” Şi zisără: „Iată, în Navat, la Rama”.

23 Şi s-au dus de acolo în Navat, la Rama, şi au fost şi preste el Duhul lui Dumnezeu, şi au mers prorocind până ce au venit în Navat, la Rama.

24 Şi s-au dezbrăcat de hainele sale, şi au prorocit înaintea lor, şi au căzut gol toată zioa aceaea şi toată noaptea, pentru aceaea s-au zis: „Au şi Saul întră proroci?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.