×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 16

Lăpădând Domnul pre Saul, David, cel mai mic dintră fiii lui Iese, să unge împărat, carele zicând cu alăuta înaintea lui Saul, când îl apuca duhul cel rău, îi era mai uşor.

1 Şi au zis Domnul cătră Samuil: „Până când vei plânge pentru Saul, şi Eu l-am lăpădat pre el ca să nu împărăţască preste Israil.Umpleţi cornul tău de untdelemn şi vino să te trimiţ la Iese până în Vitleem, că dintru fiii lui Mi-am ales Mie împărat”.

2 Şi au zis Samuil: „Cum voiu mearge, că va auzi Saul şi mă va omorî”. Şi au zis Domnul: „Ia în mâna ta un viţel de vaci, şi vei zice: «Am venit, ca să jertvesc Domnului».

3 Şi vei chema pre Iese şi pre fiii lui la jertvă, şi Eu voiu arăta ţie ce să faci, şi vei unge pre carele voiu zice ţie”.

4 Şi au făcut Samuil toate câte i-au grăit lui Domnul, şi au venit în Vitleem, şi au ieşit bătrânii cetăţii înaintea lui şi au zis: „Pace easte întrarea ta, văzătoriule?”

5 Şi au zis: „Pace, să jertvesc Domnului am venit, sfinţiţi-vă şi vă veseliţi împreună cu mine astăzi”. Şi au sfinţit pre Iese şi pre fiii lui, şi i-au chemat pre ei la jertfă.

6 Şi au fost când întra ei, au văzut pre Eliav, şi au zis: „Cu adevărat înaintea Domnului easte unsul Lui”.

7 Şi au zis Domnul cătră Samuil: „Să nu te uiţi la chipul lui, nici la mărimea lui, pentru că l-am lăpădat pre el, că nu cum veade omul veade Dumnezeu, că omul veade în faţă, iară Dumnezeu veade în inimă”.

8 Şi au chemat Iese pre Aminadav, şi au trecut pre dinaintea feaţii lui Samuil, şi au zis: „Nici pre acesta nu l-au ales Domnul”.

9 Şi au adus Iese pre Sama şi au zis: „Nici pre acesta nu l-au ales Domnul”.

10 Şi au adus Iese pre şeapte fii ai săi înaintea lui Samuil, şi au zis Samuil cătră Iese: „Nu au ales Domnul dintru aceştia”.

11 Şi au zis Samuil cătră Iese: „Sfârşitu-s-au pruncii?” Şi au zis Iese: „Mai easte cel mai mic, carele paşte oile”. Şi au zis Samuil cătră Iese: „Trimite şi ado pre el, că nu vom şedea până nu va veni el aici”.

12 Şi au trimis şi l-au adus pre el, şi era el roşu, frumos la ochi şi bun la vedeare Domnului, şi au zis Domnul cătră Samuil: „Scoală-te şi unge pre David, că acesta easte bun”.

13 Şi au luat Samuil cornul cu untuldelemn, şi l-au uns pre el în mijlocul fraţilor lui, şi S-au pogorât Duhul Domnului preste David din zioa aceaea, şi de aci înainte, şi s-au sculat Samuil şi s-au dus în Armatem.

14 Şi Duhul Domnului S-au depărtat de la Saul, şi-l sugruma pre el duh rău de la Domnul.

15 Şi au zis slugile lui Saul cătră el: „Iată, duh rău de la Domnul te sugrumă pre tine.

16 Grăiască, dară, robii tăi înaintea ta şi să caute Domnului nostru bărbat, carele să ştie cânta cu arfa, şi când va fi duhul cel rău preste tine, va cânta cu arfa sa, şi bine va fi ţie şi te vei odihni”.

17 Şi au zis Saul cătră slugile sale: „Căutaţi, dară, bărbat carele ştie cânta bine, şi-l aduceţi la mine”.

18 Şi, răspunzind unul din slugile lui, au zis: „Iată, am văzut pre fiiul lui Iese Vitleemiteanul, carele ştie cânta, şi easte om cuminte, şi războinic, şi înţelept la cuvânt, şi om cu bun chip, şi Domnul e cu dânsul”.

19 Şi au trimis Saul soli la Iese, zicând: „Trimite la mine pre fiiul tău, David, cel de la turma ta”.

20 Şi au luat Iese un gomor de pâne, şi un foale de vin, şi un ied de capre, şi le-au trimis prin mâna lui David, fiiului său, la Saul.

21 Şi au întrat David la Saul, şi au stătut înaintea lui, şi l-au iubit pre el foarte, şi s-au făcut lui purtătoriu de arme.

22 Şi au trimis Saul la Iese, zicând: „Să stea David înaintea mea, că au aflat har întru ochii miei”.

23 Şi au fost când era de la Dumnezeu duh rău preste Saul, luoa David arfa şi zicea cu ea, şi răsufla Saul, şi era bine lui, şi fugea de la el duhul cel rău.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.