×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 13

Cei de alt neam, fiind învinşi de Saul, cu mare gătire să întrarmează asupra israilteanilor; iară israilteanii, înfricoşindu-să, să ascund prin peşteri. Şi Saul, pentru că neaşteptând pre Samuil au făcut ardere de tot, să înfruntă şi i să spune că-Ş va căuta Domnul alt împărat.

1 Fiiu de un an era Saul, când au început a împărăţi, şi doi ani au împărăţit preste Israila.

2 Şi şi-au ales Saul trei mii de bărbaţi din bărbaţii lui Israil, şi era cu Saul doao mii în Mahmas şi în muntele Vetilului; iară o mie era cu Ionatan, în Gavaa lui Veniamin, şi pre celalalt norod, pre fieştecarele, l-au trimis la lăcaşul său.

3 Şi au bătut Ionatan pre Nasiv, cel de alt neam, carele era în deal, şi au auzit cei de alt neam. Iară Saul au trâmbiţat cu trâmbiţă în tot pământul, zicând: „S-au viclenit robiib!”

4 Şi tot Israilul au auzit zicându-să că au bătut Saul pre Nasiv, cel de alt neam, şi întru nimica nu au socotit Israil pre cei de alt neam, şi s-au suit norodul după Saul, în Galgala.

5 Iară cei de alt neam s-au adunat la războiu asupra lui Israil şi s-au suit asupra lui Israil treizeci de mii de cară şi şease mii de călăreţi, şi norod era ca năsâpul cel din ţermurile mării de mult, şi s-au suit şi au tăbărât în Mahmas, în preajma Vetoronului despre răsărit.

6 Iară israilteanii, văzând că le easte strâmt, şi nu să pot apropiia, s-au ascuns norodul în peşteri şi în stâni şi în pietri şi în gropi şi în lacuri.

7 Şi cei ce trecusă Iordanul în pământul lui Gad şi a lui Galaad, şi, fiind Saul încă în Galgala, tot norodul cel cu dânsul s-au spăriiat.

8 Şi au aşteptat şeapte zile întru mărturie, după cum au zis Samuil, şi nu au venit Samuil în Galgala, şi norodul lui s-au răsipit de la dânsul.

9 Şi au zis Saul: „Aduceţi ca să fac ardere de tot şi de pace”. Şi au adus ardere de tot.

10 Şi după ce au sfârşit a aduce arderea de tot, iată, şi Samuil au sosit, şi au ieşit Saul înaintea lui să-l blagoslovească pre el.

11 Şi au zis Samuil: „Ce ai făcut?” Iară Saul au zis: „Am văzut că să râsipea norodul de la mine, şi tu nu ai venit, precum te-ai făgăduit, la zioa cea rânduită, şi cei de alt neam s-au adunat în Mahmas.

12 Şi am zis: «Acum să vor pogorî cei de alt neam la mine, în Galgala, şi feaţii Domnului nu m-am rugat». Pentru aceaea mi-au căutat a aduce ardere de tot”.

13 Şi au zis Samuil cătră Saul: „Nebuneaşte ai lucrat, că nu ai păzit porunca carea o au poruncit ţie Domnul, că acum ar fi făcut Domnul să stea împărăţiia ta preste Israil până în veac.

14 Ci acum împărăţiia ta nu va sta la tine, ci va căuta Domnul Şie om după inima Sa, şi va porunci lui Domnul să fie împărat preste norodul Său, că tu nu ai păzit ceale ce ţ-au poruncit ţie Domnul”.

15 Şi, sculându-să Samuil, s-au dus din Galgala, şi rămăşiţa norodului s-au suit după Saul, întru întâmpinare, dinapoia norodului celui războinic, carele vinea din Galgala în Gavaa lui Veniamin, şi au numărat Saul norodul, carele s-au aflat cu sâne, ca la şeasă sute de bărbaţi.

16 Şi Saul şi Ionatan, fiiul lui, şi norodul carele s-au aflat împreună cu ei au şezut în Gavaa lui Veniamin şi plângea, iară cei de alt neam tăbărâsă în Mahmas.

17 Şi trei căpetenii din ţarina celor de alt neam au ieşit a prăda, o căpetenie mergea pre calea Ghefirei, în pământul Saval.

18 Iar altă căpetenie mergea pre calea Vetoronului, şi altă căpetenie mergea pre calea Gavaaei, carea să abate spre Ghe, cătră Savima cea pustie.

19 Şi faur de fier nu să afla în tot pământul lui Israil, că au fost zis cei de alt neam să nu facă evreii sabie şi suliţă.

20 Şi să pogorea tot Israilul în pământul celor de alt neam, ca fieştecarele să-şi ascuţă fierul plugului şi sapa sa, şi săcurea sa şi seacerea sa.

21 Şi era culesul seacerii gata, şi unealtele era trei sicli la un dinte, şi săcurii şi seacerii un preţ era.

22 Şi au fost în zilele războiului de la Mahmas, nu s-au aflat sabie şi suliţă în mâna a tot norodul carele era cu Saul şi cu Ionatan, numai la Saul şi la Ionatan, fiiul lui, s-au aflat.

23 Şi au ieşit din starea celor de alt neam, ca să treacă dincolo de Mahmas.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.