×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 11

Pogorându-să preste Saul Duhul Domnului şi tăindu-şi boii bucăţi, cheamă norodul la războiu şi învinge pre Naas, împăratul amaniteanilor, şi i să întăreaşte împărăţiia în Galgala.

1 Şi s-au suit Naas Amaniteanul, şi au tăbărât asupra Iavisului Galaadului, şi au zis toţi bărbaţii Iavisului cătră Naas Amaniteanul: „Pune cu noi legătură de pace, şi vom sluji ţie”.

2 Şi au zis cătră ei Naas Amaniteanul: „Aşea voiu pune legătură de pace cu voi, ca să vă scoţ voao tuturor ochiul cel drept şi să vă puiu ocară întru tot Israilul”.

3 Şi au zis oamenii Iavisului Galaadului: „Lasă-ne noao şeapte zile şi vom trimite soli în tot hotarul lui Israil, şi, de nu va fi cine să ne mântuiască, vom ieşi la voi”.

4 Şi au venit solii în Gavaa la Saul, şi au grăit cuvintele aceastea la auzul norodului, şi, râdicând tot norodul glasul său, au plâns.

5 Şi, iată, Saul vinea dimineaţa din ţarină şi au zis Saul: „Ce easte, de plânge norodul?” Şi i-au spus lui cuvintele acealea ale oamenilor din Iavis.

6 Şi s-au pogorât Duhul Domnului preste Saul, după ce au auzit cuvintele aceastea, şi s-au măniiat pre ei cu iuţime foarte.

7 Şi luând doi boi, i-au tăiat bucăţi şi le-au trimis în tot hotarul fiilor lui Israil, prin mâinile solilor, zicând: „Cel ce nu va mearge după Saul şi după Samuil, aşea să va face boilor lui”. Şi au căzut spăimântarea Domnului preste norodul lui Israil şi au strigat ca un om.

8 Şi i-au numărat pre ei în Vezec, în Vama, toţi bărbaţii lui Israil, şease sute de mii, şi bărbaţii lui Iuda, şeaptezeci de mii.

9 Şi au zis solilor celor ce venisă: „Aceastea veţi zice bărbaţilor Iavisului Galaadului: «Mâne, când va încălzi soarele, va fi voao mântuire»”. Şi s-au dus solii în cetate, şi au spus bărbaţilor Iavisului şi s-au bucurat.

10 Şi au zis bărbaţii din Iavis cătră Naas Amaniteanul: „Mâne vom ieşi la voi, ca să ne faceţi noao ce să pare bine înaintea voastră”.

11 Şi au fost după a doao zi, Saul au împărţit oastea în trei părţi, şi au întrat în mijlocul taberii în strajea cea de dimineaţa, şi au bătut pre fiii lui Amon până ce s-au încălzit zioa, şi au fost şi cei rămaşi s-au împrăştiiat, cât nu au rămas din ei doi într-un loc.

12 Şi au zis norodul cătră Samuil: „Cine easte cel ce au zis că Saul nu va împărăţi preste noi? Dă-ne pre oamenii aceia şi-i vom omorî pre ei”.

13 Iară Saul au zis: „Nu va muri nimenea în zioa aceasta, pentru că astăzi au făcut Domnul mântuire întru Israil”.

14 Şi au zis Samuil cătră norod, zicând: „Să meargem în Galgala şi să înnoim acolo împărăţiia”.

15 Şi au mers tot norodul în Galgala şi au uns Samuil acolo pre Saul să fie împărat înaintea Domnului în Galgala, şi au jertvit acolo jertve şi ceale de pace înaintea Domnului. Şi s-au vesălit Samuil şi tot Israilul foarte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.