×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNTĂIU A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 1

Elcana au avut doao muieri, Ana şi Fenana, Ana în multă vreame fiind stearpă, şi pentru ocara ceiialalte întristată, căzând înaintea lui Ili în Silo, cu rugăciune cătră Domnul, au născut pre Samuil, pre carele înţărcându-l l-au adus Domnului, precum făgăduisă.

1 Era un om din Armatem Sifa, din muntele lui Efraim, şi numele lui Elcana, feciorul lui Ieremeil, fiiului lui Iliu, fiiului lui Toche, în Nasiv, din Armatem, din muntele lui Efraim.

2 Şi acesta avea doao muieri, numele uniia Ana, şi numele ceiialalte Fenana, şi Fenana avea prunci, iar Ana nu avea nici un prunc.

3 Şi să suia omul acela în tot anul din cetatea sa din Armatem să se închine şi să jertvească Domnului Dumnezeu Savaot în Silom; şi era acolo Ili şi doi feciori ai lui, Ofni şi Finees, preoţi Domnului.

4 Şi au fost într-o zi, au jertvit Elcana, şi au dat Fenanii, muierii sale, şi tuturor fiilor şi featelor ei părţi.

5 Iară Anei i-au dat o parte, pentru că nu avea ea prunc, însă pentru că pre Ana o iubiia Elcana mai mult decât pre Fenana, şi Domnul au fost închis zgăul ei.

6 Că nu au dat ei Domnul prunc după năcazul ei şi după scârba năcazului ei, şi să întrista, pentru că au închis Domnul zgăul ei, ca să nu dea ei prunc.

7 Aşea făcea în tot anul când să suia ea la casa Domnului şi să măhnea şi plângea şi nu mânca.

8 Şi au zis ei Elcana, bărbatul ei: „Ana!” Iară ea au zis: „Iată, eu, doamne”. Şi el au zis: „Ce-ţi easte ţie, pentru ce plângi? Şi pentru ce nu mănânci? Şi pentru ce te năcăjeaşte inima ta? Au nu sânt eu ţie mai bun decât zeace fii?”

9 Şi s-au sculat Ana, după ce au mâncat ei în Silom, şi au stătut înaintea Domnului, şi Ili, preotul, şedea pre scaon la pragurile besearicii Domnului.

10 Şi ea cu suflet amărât s-au rugat cătră Domnul şi, plângând, au plâns,

11 Şi s-au făgăduit Domnului, zicând: „Adonai Doamne, Eloe Savaot, de vei căuta căutând spre smereniia roabei Tale, şi-Ţi vei aduce aminte de mine, şi vei da roabei Tale sămânţă bărbătească, voiu da pre el înaintea Ta, dar, până la zioa morţii lui, şi vin şi beutură beţivă nu va bea, şi briciu nu să va sui pre capul lui”.

12 Şi au fost când înmulţea rugăciunea înaintea Domnului, Ili, preotul, păzea la gura ei.

13 Şi ea grăia întru inima sa, şi buzele ei să mişca, iară glasul nu să auzea, o au socotit pre ea Ili beată.

14 Şi au zis cătră ea pruncul lui Ili: „Până când vei fi beată? Râdică-ţi vinul tău şi te du din locul Domnului”.

15 Şi răspunzind Ana au zis: „Nu, doamne, muiare în zi necăjită sânt eu, vin şi beutură beţivă nu am beut, ci-mi răvărs sufletul înaintea Domnului.

16 Nu socoti pre roaba ta ca pre o fată păgână, că din mulţimea multelor meale cugetări şi din mulţimea măhnirei meale m-am topit până acum”.

17 Şi, răspunzind Ili, au zis ei: „Mergi în pace, Dumnezeul lui Israil să-ţi dea ţie toată cearerea ta, carea ai cerut de la El”.

18 Şi au zis Ana: „Aflat-au roaba ta har înain-tea ochilor tăi”. Şi s-au dus muiarea în calea sa şi au întrat la sălaşul său, şi au mâncat cu bărbatul său şi au beut, şi faţa ei mai mult nu au fost tristă.

19 Şi a doao zi de dimineaţă s-au închinat Domnului, şi s-au dus în calea sa, şi au întrat Elcana în casa sa, în Armatem, şi au cunoscut pre Ana, muiarea sa, şi Şi-au adus aminte de ea Domnul, şi au zămislit.

20 Şi au fost în vreamea zilelor, au născut feciori, şi au chemat numele lui Samuil, zicând că: „De la Domnul Dumnezeu Savaot l-am cerut”.

21 Şi s-au suit omul Elcana şi toată casa lui să jertvească în Silom jertva zilelor, şi făgăduinţele sale, şi zeciuialele pământului său.

22 Şi Ana nu s-au suit cu dânsul, că au zis bărbatului său: „Până nu voiu înţărca pruncul, ca să se suie şi el şi să se arate feaţii Domnului, şi să şează până în veac acolo”.

23 Şi i-au zis ei Elcana, bărbatul său: „Fă ce ţi să pare că easte bine în ochii tăi, şezi până-l vei înţărca pre el, şi să întărească Domnul ce au ieşit din gura ta”. Şi au şezut muiarea şi au dat ţiţă fiiului său până ce l-au înţărcat.

24 Şi s-au suit cu el în Silom cu un viţel de trei ani, şi cu pâini, şi cu un ifi de făină curată, şi cu un foale de vin, şi au întrat în Casa Domnului, în Silom, şi pruncul împreună cu ei.

25 Şi au adus înaintea Domnului, şi au junghiiat tatăl său jertva carea în tot anul o făcea Domnului, şi au adus pruncul, şi au junghiiat viţelul, şi Ana, muma pruncului, l-au adus la Ili.

26 Şi au zis: „Întru mine, doamne! Viu easte sufletul tău, eu sânt muiarea care au stătut înaintea ta când m-am rugat cătră Domnul.

27 Pentru pruncul acesta m-am rugat, şi mi-au dat mie Domnul cearerea carea am cerut de la Dânsul.

28 Şi eu îl aduc pre el Domnului în toate zilele vieţii lui, slujbă Domnului”. Şi s-au închinat acolo Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.