×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

RUGĂCIUNEA LUI MANASI, ÎMPĂRATULUI IUDEI, CÂND ERA ROB ÎN VAVILON

Capitolul 1

1 Doamne Atotputearnice, Dumnezeul părinţilor noştri, al lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov şi al seminţiei lor ceii dreapte,

2 Carele ai făcut ceriul şi pământul, cu toată podoaba lor,

3 Cel ce ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale, Cel ce ai încuiat adâncul şi l-ai pecetluit pre el cu înfricoşat şi slăvit numele Tău,

4 de Carele toate să tem şi să cutremură de faţa puterii Tale,

5 că nesuferită e mare cuviinţa măririi Tale şi nerăbdată măniia îngrozirii Tale, ceii asupra păcătoşilor.

6 Şi nemăsurată şi făgăduinţii Tale.

7 Că Tu eşti Domnul cel Înalt, milosârd, îndelung răbdătoriu şi multmilostiv, şi-Ţi pare rău de răutăţile oamenilor. Tu, Doamne, după mulţimea bunătăţii Tale, ai făgăduit pocăinţă şi iertare celor ce greşesc Ţie şi, cu mulţimea îndurărilor Tale, ai hotărât pocăinţă păcătoşilor spre mântuire.

8 Tu, dară, Doamne Dumnezeul puterilor, n-ai pus pocăinţă drepţilor, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, celor ce n-au greşit Ţie, ci ai pus pocăinţă asupra mea, păcătosului, pentru că am greşit mai mult decât numărul năsipului mării.

9 Înmulţitu-s-au fărădelegile meale, Doamne, înmulţitu-s-au fărdelegile meale şi nu sânt vreadnic să privesc şi să văz nălţimea ceriului, pentru mulţimea nedreptăţilor neurmată e ceriului,

10 pentru mulţimea nedreptăţilor neurmată e fier, cât nu-mi pociu rădica capul mieu şi nu easte slăbire. Pentru că am întărâtat mâniia Ta şi rău înaintea Ta am făcut, nefăcând voia Ta şi nepăzind poruncile Tale.

11 Şi acum plec genunchele inimii, trebuindu-mi bunătate de la Tine.

12 Greşit-am, Doamne, grăşit-am, şi fărădelegile meale eu le ştiu, ci mă cuceresc rugându-mă.

13 Slăbeaşte-mi, Doamne, slăbeaşte-mi şi nu mă piiarde pre mine cu fărădelegile meale, nici în veac ţiind mănie, să nu Te uiţi la răutăţile meale, nici să mă osândeşti întru ceale mai de jos ale pământului. Pentru că Tu eşti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce să pocăiesc.

14 Şi întru mine să arăţi toată bunătatea Ta. Că, nevreadnic fiind, să mă mântuieşti, după multă mila Ta.

15 Şi Te voiu lăuda totdeauna în zilele vieţii meale, că pre Tine Te laudă toată putearea îngerilor şi a Ta easte mărirea în veacii veacilor! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.