×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA RUT

Capitolul 3

Rut ascultă sfatul soacră-sa şi, când durmea Vooz în ariia sa, să culcă la picioarele lui, şi cu smerenie cerând să-şi tinză aripa hainei preste ea, au luat veasăl răspuns şi duce la soacră-sa şeasă măsuri de orz.

1 Şi, şezând cu soacră-sa, i-au zis ei Noemin, soacră-sa: „Fiica mea, au nu voiu căuta ţie odihnă, ca să fie bine ţie?

2 Şi acum Vooz, cu a căruia feate ai fost, ne easte noao cumnat, iată, el va să venture orzul în arie într-această noapte.

3 Iară tu te scaldă şi te unge, şi te îmbracă cu hainele tale, şi te suie în arie, să nu te arăţi bărbatului până când va sfârşi a mânca şi a bea.

4 Şi va fi când să va culca el, vei cunoaşte locul unde doarme, şi vei mearge acolo şi vei descoperi picioarele lui, şi vei dormi, şi el va spune ţie ce să faci”.

5 Şi au zis Rut cătră ea: „Toate câte mi-ai zis voiu face”.

6 Şi s-au pogorât la arie, şi au făcut toate câte i-au poruncit soacră-sa.

7 Şi au mâncat Vooz şi au beut, şi s-au vesălit inima lui, şi au mers să doarmă la o parte a unui stog, şi au venit şi Rut pre ascuns, şi au descoperit picioarele lui, şi s-au culcat.

8 Şi au fost la miezul nopţii, s-au spăimântat omul şi s-au turburat, şi, iată, muiarea dormea la picioarele lui.

9 Şi au zis: „Cine eşti tu?” Iară ea au zis: „Eu sânt Rut, roaba ta, tinde aripa ta preste roaba ta, că rudenie eşti tu”.

10 Şi au zis Vooz: „Blagoslovită să fii Domnului Dumnezeu tu, fiica mea, pentru că ai îmbunătăţit mila ta cea de apoi mai mult decât cea dintâiu, că nu te-ai dus după tinăr, ori sărac, ori bogat.

11 Şi acum, fiica mea, nu te teame, toate câte vei zice voiu face ţie, că ştie tot neamul norodului mieu că muiarea puterii eşti tu.

12 Şi acum adevărat rudenie sânt eu, ci easte încă altul rudenie mai de aproape decât mine.

13 Rămâi întru această noapte, şi după ce să va face dimineaţă, de va vrea, pentru că el easte mai de aproape rudenie, bine, să te ţie pre tine, iară de nu va vrea să te ţie, ţinea-te-voiu eu; viu e Domnul, dormi până dimineaţă!”

14 Şi au dormit la picioarele lui până dimineaţă, şi ea s-au sculat de dimineaţă, când încă nu putea cunoaşte omul pre deaproapele său. Iară Vooz au zis: „Să nu să ştie cum au venit muiarea la arie!”

15 Şi au zis cătră ea: „Ado-ţi rochiia ta de preste tine şi o ţine”. Şi o au ţinut, şi au măsurat şeasea de orz, şi le-au pus preste ea, şi apoi au întrat în cetate.

16 Şi au întrat Rut la soacră-sa, iară ea i-au zis ei: „Ce easte, fiica mea?” Şi i-au spus toate câte i-au făcut ei omul.

17 Şi au zis cătră ea: „Aceaste şease de orz mi-au dat mie, că au zis cătră mine: „Să nu mergi deşeartă la soacră-ta»”.

18 Iară ea au zis ei: „Şezi, fiica mea, până vei cunoaşte cum va cădea lucrul, că nu va înceta omul până nu va săvârşi lucrul astăzi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.