×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA RUT

Capitolul 2

Rut, adunând spice în ţarina lui Vooz, cumnatului său, au aflat har înaintea lui şi s-au întors veasălă seara la soacră-sa, aducând mult din grâu şi din rămăşiţele bucatelor.

1 Şi Noemin avea un om rudenie bărbatului ei, şi omul acela era putearnic ca avuţie, din neamul lui Elimeleh, şi numele lui Vooz

2 Şi au zis Rut Moaviteana cătră Noemin: „Mă duc în ţarină şi voiu aduna spicele care rămân pre urmă aceluia întru a cui ochi voiu afla har”. Şi au zis cătră ea: „Du-te, fiica mea”.

3 Şi s-au dus, şi mergând aduna în ţarină pre urma săcerătorilor, şi s-au întâmplat de au nemerit la ţarina lui Vooz, carele era din rudeniia lui Elimeleh.

4 Şi venind Vooz din Vitleem, au zis săcerătorilor: „Domnul cu voi”. Iară ei au răspuns lui: „Domnul să te blagoslovească”.

5 Şi au zis Vooz pruncului său, celui ce era ispravnic preste săcerători: „Cine easte tinereaoa aceasta?”

6 Şi au răspuns pruncul, cel ce era ispravnic preste săcerători, şi au zis: „Easte prunca moaviteana carea s-au întors cu Noemin din ţarina lui Moav.

7 Şi au zis: «Să adun, şi să culeg după săcerători în znopi». Şi de când au venit, de astă-dimineaţă şi până seara, nu au odihnit în ţarină nimica”.

8 Şi au zis Vooz cătră Rut: „Auzi, fiica mea, să nu mergi la altă ţarină să culegi, şi tu să nu te duci de aici, ci te împreună cu featele meale.

9 Şi ia aminte la ţarină unde vor secera, şi mergi pre urma lor, că, iată, eu am poruncit slugilor ca să-ţi dea pace şi, cându-ţi va fi seate, mergi la vase şi bea de unde beau şi slugile”.

10 Şi, căzind ea cu faţa sa la pământ, s-au închinat şi au zis cătră el: „De unde am aflat har întru ochii tăi, ca să mă cunoşti pre mine? Şi eu sânt străină?”

11 Şi au răspuns Vooz şi i-au zis: „Am auzit, câte ai făcut cu soacră-ta după ce au murit bărbatul tău, şi cum ai lăsat pre tatăl tău şi pre mumă-ta, şi pământul naşterii tale, şi ai mers la norodul pre carele mai înainte nu l-ai ştiut.

12 Domnul să-ţi răsplătească ţie lucrul tău, şi să fie plata ta plină de la Domnul Dumnezeul lui Israil, la Carele ai venit să nădăjduieşti supt aripile Lui”.

13 Iară ea au zis: „Am aflat har întru ochii tăi, doamne, că m-ai mângâiat şi ai grăit după inima slujnicii tale, şi, iată, eu nu sânt ca una din slujnicile tale”.

14 Şi au zis ei Vooz: „Acum easte ceasul de mâncat, apropie-te aici şi mănâncă din pâinile meale, şi întinge pâinea ta în oţăt”. Şi au şezut Rut de laturea săcerătorilor, şi i-au dat ei Vooz pâine, şi au mâncat şi s-au săturat, şi i-au rămas.

15 Şi s-au sculat să culeagă, şi au poruncit Vooz slugilor sale: „De va aduna şi pintră snopi, să nu o ruşinaţi.

16 Încă şi într-adins aruncaţi-i ei din mănunchiurile voastre, şi o lăsaţi să-şi mănânce şi să culeagă, şi să nu o înfruntaţi”.

17 Şi au adunat în ţarină până seara, şi au bătut care le-au adunat, şi au fost ca un ifi de orz.

18 Şi, luându-l, au întrat în cetate, şi au văzut soacră-sa ceale ce au adunat, şi, aducând Rut, i-au dat ceale ce au rămas din carea s-au săturat ea.

19 Şi i-au zis ei soacră-sa: „Unde ai adunat astăzi? Şi unde ai lucrat? Fie blagoslovit cel ce te-au cunoscut pre tine”. Şi au spus Rut soacră-sa unde au lucrat şi au zis: „Numele omului la carele am lucrat astăzi easte Vooz”.

20 Şi au zis Noemin cătră noru-sa: „Blagoslovit easte acela Domnului, că nu au încetat a face mila Sa cu cei vii şi cu cei morţi”. Şi au zis Noemin cătră ea: „Aproape de noi easte omul acela, din rudeniile noastre easte”.

21 Şi au zis Rut cătră soacră-sa: „Şi încă mi-au zis mie: «Cu featele meale să te împreuni, până vor sfârşi toată seacerea de la mine»”.

22 Şi au zis Noemin cătră Rut, noru-sa: „Bine, fiica mea, că ai ieşit cu featele lui, că nu ţi se vor împrotivi într-alte ţarini”.

23 Şi s-au împreunat Rut cu featele lui Vooz a aduna, până s-au sfârşit seacerea orzului şi seacerea grâului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.