×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 9

Înţălepţeaşte trebuie a patreace cu muierile, că bărbaţilor e primejdioasă însoţirea lor. Priiatinul vechiu a să ţinea. Nu râvni fericirea păcătosului. Departă-te de cel ce are puteare a te ucide. A petreace cu cei înţălepţi. A avea pre Dumnezeu înaintea ochilor.

1 Nu râvnia muiarea carea easte în sânul tău, ca să nu o înveţi asupra ta învăţătură rea.

2 Să nu dai muierii sufletul tău, ca să suie ea preste putearea ta.

3 Nu te întimpina cu muiarea curvă, ca să nu cazi în laţurile ei.

4 Cu muiarea cântăreaţă să nu fii adease, ca nu cumva să te prinzi cu meşteşugurile ei.

5 La fată nu te uita, ca să nu te sminteştib întru podoaba ei.

6 Să nu dai curvelor sufletul tău, ca să nu-ţi pierzi moştenirea ta.

7 Nu te uita împregiur pre uliţele cetăţii, nici rătăci înc pustiile ei.

8 Întoarce-ţi ochiul tău de la muiarea frumoasă şi nu te uita la frumseaţa străină.

9 Cu frumseaţa muierii mulţi s-au înşelat, şi de la ea iubirea ca şi focul să aprinde.

10 Cu muiare măritată nicidecum să nu şezi, şi în pilde să nu vorbeşti cu ea în vind,

11 Ca nu cumva să se pleace sufletul tău spre ea şi cu duhul tău să aluneci în perire.

12 Nu părăsi pre priiatinul cel vechiu, că cel nou nu easte aseamenea lui.

13 Vin nou easte priiatinul nou, de să va învechi, cu veselie îl vei bea.

14 Nu răvni mărirea păcătosului, că nu ştii ce va fi sfârşitul lui.

15 Să nu voieşti ceale ce voiesc cei necredincioşi, adu-ţi aminte că până la iad nu să vor îndrepta.

16 Departe te fereaşte de omul carele are puteare să te omoară şi nu te vei teame de frica morţii.

17 Şi de te vei apropiia de el, să nu greşeşti, ca să nu-ţi ia viiaţa ta.

18 Să ştii că prin mijlocul laţurilor treci şi pre aripile cetăţii umbli.

19 După putinţa ta cearcă pre cei de aproape şi cu cei înţălepţi te sfătuiaşte.

20 Cu cei înţălepţi să fie cugetul tău şi toată vorba ta în leagea Celui Preaînalt.

21 Bărbaţi drepţi să fie oaspeţii tăi, şi în frica Domnului să fie lauda ta.

22 În mâna meşterilor să va lăuda lucrul, şi povăţuitoriul norodului înţălept, întru cuvântul său.

23 Groaznic easte, în cetatea sa, omul limbut, şi cel dârz, în cuvântul său urî-să-va.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.