×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 8

Nu te certa cu cel putearnic, cu cel găzdac, cu cel limbut şi cu cel neînvăţat. Să nu să urgisască cel ce să pocăiaşte, nici cel bătrân. Nu te bucura de moartea nepriiatinului. Să se asculte cei mai bătrâni, să se cearte cei păcătoşi şi hulitori. Despre împrumutare, chizeşuire, împrotivirea judecătoriului, cel îndrăzneţ, cel mânios, cel nebun şi cel străin.

1 Nu te prici cu omul putearnic, ca nu cumva să cazi în mâinile lui.

2 Nu te prici cu omul bogat, să puie asupra ta cumpăna.

3 Că pre mulţi i-au pierdut aurul şi inimile împăraţilor le-au plecat.

4 Nu te sfădi cu omul limbut şi nu grămădi leamne preste focul lui.

5 Nua glumi cu omul neînvăţat, ca să nu să necinsteascăb mai-marii tăi.

6 Nu înfrunta pre omul carele să întoarce de la păcat, adu-ţi aminte că toţi vinovaţi sântem.

7 Să nu necinsteşti pre om la bătrâneaţele lui, că şi dintră noi îmbătrânesc.

8 Nu te bucura de moartea vrăjmaşului tău, adu-ţi aminte că toţi murim.

9 Nu treace cu vedearea vorbele înţălepţilor, ci în pildele lor petreci.

10 Că de la ei vei învăţa învăţătură şi a sluji celor mai mari.

11 Nu treace vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor.

12 Că de la ei vei învăţa înţăleagere şi, în vreame de lipsă, a da răspuns.

13 Nu aţiţa cărbunii păcătosului, ca să nu arzi în flacăra focului lui.

14 Să nu stai împrotivă de cătră faţa batjocoritoriului, ca să nu şează ca un pânditoriu la gura ta.

15 Nu da împrumut omului celui mai tare decât tine, şi de-l vei împrumuta, ţine ca cum ai fi pierdut.

16 Nu chizeşui preste putearea ta; iară de te chizeşuieşti, aibi grije, ca cum ai plăti.

17 Nu te judeca cu judecătoriul, că după mărirea lui vor judeca lui.

18 Cu cel îndrăzneţ să nu mergi în cale, ca să nu să îngreoiază asupra ta,

19 Că el după voia sa va face şi vei peri împreună cu nebuniia lui.

20 Cu cel mănios nu te sfădi şi nu mearge cu el prin pustie, căci ca o nimica easte sângele înaintea ochilor lui şi, unde nu vei avea ajutoriu, te va ucide.

21 Cu cel nebun nu te sfătui, că nu va putea tăinuic cuvântul.

22 Înaintea celui străin nu face lucru de taină, că nu ştii ce va face.

23 Nu la tot omul îţi arăta inima ta, şi să nu-ţi aducă ţie hard.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.