×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 49

Iosie, Ieremie, Iezechiil. Doisprăzeace proroci, Zorovavel, Iisus, fiiul lui Iosedec. Neemia, Enoh, Iosif, Sit şi Sim să laudă

1 Pomenirea lui Iosie, întru tocmirea tămâiei meşteşugită cu lucrul făcătoriului de mir.

2 În toată gura ca miiarea să va îndulci şi ca muzica la ospăţul vinului.

3 Acesta s-au îndreptat când s-au întors norodul şi au stricat urâciunile fărădelegii.

4 Îndreptat-au cătră Domnul inima sa în zilele celor făr’ de leage, întărit-au bună-credinţa.

5 Afară de David şi de Iezechiia şi de Iosiia, toţi păcat au păcătuit,

6 Pentru că au părăsit leagea Celui Preaînalt; împăraţii lui Iuda au încetat, pentru că au dat cornul său altora şi mărirea sa neamului străin.

7 Ars-au cetatea cea aleasă a sfinţirei şi au pustiit căile ei prin mâna lui Ieremie.

8 Că l-au chinuit pre el şi în zgău s-au sfinţit proroc, ca să dezrădăcinează şi să năcăjească şi să piiarză, aseamenea să zidească şi să sădească.

9 Iezechiil, cel ce au văzut vedearea mărirei, carea i-au arătat lui pre carul heruvimilor,

10 Că şi-au adus aminte de vrăjmaşii cei din povoiu şi bine au făcut celor ce şi-au îndreptat căile.

11 Şi oasele celor doisprăzeace proroci să odrăslească din locul lor.

12 Şi au mângăiat pre Iacov şi i-au mântuit pre ei cu credinţa nădejdii.

13 Cum vom mări pre Zorovavel? Că şi el easte ca o peceate în mâna dreaptă.

14 Aşea Iisus, fiiul lui Iosedec, carii în zilele lor au zidit casă şi au înălţat besearică sfântăa Domnului, gătită spre mărire veacinică.

15 Şi pomenirea lui Neemiia, întru multă vreame, cel ce ne-au râdicat noao zidurile ceale căzute şi au întărit porţi şi zăvoară şi au râdicat căsile noastre.

16 Nici unul nu s-au zidit ca Enoh pre pământ, că şi el s-au luat de pre pământ.

17 Nici ca Iosif s-au făcut bărbat povăţuitoriu fraţilor, întărire norodului, şi oasele lui s-au cercetat.

18 Sit şi Sim întră oameni s-au mărit şi, mai mult decât tot vieţuitoriul, întru zidirea lui Adam.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.