×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 46

Laudă pre Iisus Navi, pre Halev şi pre judecătorii cei drepţi.

1 Tare în războaie, Iisus Navi şi următoriu lui Moisi în prorocii,

2 Carele au fost, după numele său, mare spre mântuirea aleşilor Lui, biruind pre vrăjmaşii carii să scula asupră, ca să moştenească pre Israil.

3 Cât de mărit s-au făcut râdicând mâinile sale şi întinzind sabie asupra cetăţilor!

4 Cine mai înainte de El au fost aşea? Că războaiele Domnului El le-au povăţuit.

5 Au nu prin mâna Lui s-au întors îndărăpt soarele şi o zi s-au făcut ca doao?

6 Chemat-au pre Cel Preaînalt Putearnic, năcăjindu-l pre el vrăjmaşii cei de primpregiur,

7 Şi l-au auzit pre el Domnul cel Mare, cu pietri de grindină ale puterii ceii tari.

8 Rupt-au războiu asupra neamuluişi, când s-au pogorât, au pierdut pre cei protivnici.

9 Ca să cunoască neamurile urmarea lor, că înaintea Domnului easte războiul lui, că au urmat după Cel Putearnic.

10 Şi în zilele lui Moisi au făcut milă el şi Halev, fiiul lui Iefoni, a sta împrotiva vrăjmaşului, a opri pre norod de la păcat şi a potoli răpştirea răutăţii.

11 Şi ei doi fiind, s-au mântuit din şeasă sute de mii de pedestraşi, ca să-i bage întru moştenire, în pământul cel ce curge lapte şi miiare.

12 Şi au dat Domnul lui Halev tărie, şi până la bătrâneaţe au rămas la el, să se suie el în locul cel înalt al pământului; şi sămânţa lui au ţinut moştenire.

13 Ca să vază toţi fiii lui Israil că bine easte a asculta de Domnul.

14 Şi judecătorii, toţi pre numele său, a cărora inima nu au curvit şi carii nu s-au întors de la Domnul. Fie pomenirea lor întru blagoslovenie!

15 Oasăle lor să odrâslească din locul său şi numele lor să se înnoiască întru fiii lor, cei măriţi.

16 Iubit de Domnul său au fost Samuil, prorocul Domnului; aşezat-au întru împărăţie şi au uns domn, preste neamul său.

17 Cu leagea Domnului au judecat adunarea şi au cercetat Domnul pre Iacov.

18 Întru credinţa sa s-au adeverit proroc şi s-au cunoscut întru credinţa sa credincios vedeniei.

19 Şi au chemat pre Domnul cel Putearnic, când au bătut pre vrăjmaşii săi de primpregiura, cu aducerea de miel sugariu.

20 Şi au tunat din ceriu Domnul şi cu sunet mare auzit au făcut glasul Său.

21 Şi au înfrânt pre povăţuitorii tiriianilor şi pre toţi boiarii Filistimului.

22 Şi, mai înainte de vreamea adormirei veacului, au mărturisit înaintea Domnului şi a unsului: bani şi până la încălţăminte de la tot trupul nu au luat şi nu l-au vinovăţit pre el om.

23 Şi după ce au adormit, au prorocit şi au arătat împăratului sfârşitul lui; au înălţat glasul său din pământ întru prorocie, ca să piiarză fărădeleagea norodului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.