×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 44

Lauda bărbaţilor celor luminaţi, a lui Enoh, a lui Noe, a lui Avraam, şi făgăduinţele lui Isaac şi a lui Iacov.

1 Să lăudăm pre bărbaţii cei măriţi şi pre părinţii noştri, în neamul lor.

2 Multă mărire au făcut Domnul, mărirea Lui din veac,

3 Stăpânind întru împărăţiile sale, şi bărbaţi vestiţi de puteare,

4 Sfătui-vor întru înţeleagerea sa, vestiţi fiind în prorocii,

5 Povăţuitorii norodului în sfaturi şi înţeleagerea ştiinţăi norodului,

6 Înţeleapte cuvinte întru învăţătura lor, cercând viersurile cântăreţilor şi cântări scrise grăind,

7 Bărbaţi bogaţi dăruiţi cu puteare, având pace în lăcaşurile sale.

8 Toţi aceştia în neamurile sale s-au mărit şi în zilele lor, laudă.

9 Sânt dintru ei carii au lăsat nume, ca să vestească laudele lor.

10 Şi sânt de carii nu easte pomenire, şi au perit ca cum nu ar fi fost, şi s-au născut ca cum nu s-ar fi născut ei, şi fiii lor după ei.

11 Ci numai aceştia sânt bărbaţii milii, ale cărora dreptăţi nu s-au uitat.

12 Cu sămânţa lor va rămânea bună moştenire nepoţilor, întru aşezământuri de leage au stătut sămânţa lor şi fiii lor, în locul lor.

13 Până în veac va rămânea sămânţa lor şi mărirea lor nu va peri.

14 Trupul lor cu pace s-au îngropat şi numele lor trăiaşte în neamuri.

15 Înţelepciunea lor o povestesc noroadele şi lauda lor o vesteaşte adunarea.

16 Enoh, bine plăcut Domnului şi s-au mutat pildă de pocăinţă neamurilor.

17 Noe s-au aflat desăvârşit, drept; în vreamea mâniei s-au făcut schimbarea.

18 Pentru aceaea, au fost lui rămăşiţă pre pământ, când s-au făcut potopul.

19 Legătură veacinică cu el s-au aşezat, ca să nu mai piiară de potop tot trupul.

20 Avraam au fost mare părinte a multe neamuri şi nu s-au aflat altul aseamenea lui, întru mărire,

21 Carele au păzit leagea Celui Preaînalt şi au făcut legătură cu El.

22 Şi în trupul său au pus legătură şi în ispită s-au aflat credincios.

23 Pentru aceaea, cu jurământ au aşezat lui, cum că întru sămânţa lui va blagoslovi neamurile şi va înmulţi ca ţerâna pământului şi ca stealele va înălţa sămânţa lui.

24 Şi să le dea lor moştenire, de la mare până la mare şi de la râu până la marginea pământului.

25 Aşijderea, şi întru Isaac au întărit, pentru Avraam, tatăl lui.

26 Blagosloveniia tuturor oamenilor şi aşezământul de leage au odihnit pre capul lui Iacov.

27 Cunoscutu-l-au pre el întru blagosloveniile sale şi i-au dat lui moştenire.

28 Şi au osibit părţile lui, în doaosprăzeace neamuri le-au împărţit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.