×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 42

A nu descoperi taina. A griji de lucrurile casii. Featele fecioare să se grijască. A să feri însoţirea cu muieri. Lucrurile lui Dumnezeu, nepovestite.

1 De spunerea vorbelor celor din auzit şi de descoperirea cuvintelor celor ascunse.

2 Şi aşea vei fi ruşinos adevărat şi vei afla har înaintea a tot omul.

3 Iară de aceastea să nu te ruşinezi şi nu lua faţa ca să greşeşti:

4 De leagea Celui Preaînalt şi de aşezământul Lui şi de judecată, ca să îndreptezi pre cel necredincios.

5 De cuvântul soţului şi a călătorilor şi de împărţirea moşiei întră priiatini.

6 De cumpenele şi de măsurile ceale adevărate şi de câştigul celor multe şi celor puţine.

7 De osibirea vânzării şi a negoţitorilor; şi de multă certarea fiilor; şi de încruntarea coastei robului rău.

8 La muiarea rea, bună easte peceatea şi unde sânt mâini multe, încuie.

9 Orice vei da, cu număr şi cu măsură dă, şi ce dai şi ce iai, toate le scrie.

10 De învăţătura celui fără de minte şi a celui nebun şi a celui foarte bătrân, carele să priceaşte cu cei tineri, şi vei fi cu adevărat învăţata şi lăudat înaintea tuturor celor vii.

11 Fata ascunsă priveghiiare easte tatălui şi grijea ei depărtează somnul de la el; până easte tinără, ca nu cumva să-i treacă vârsta, şi după ce să mărită, să nu să urască.

12 Până easte fecioară, ca nu cumva să se pângărească şi în casa părintească să se îngroaşe.

13 Cu bărbatul fiind, să nu cumva să se smintească.

14 Şi împreună lăcuind, să nu cumva să stărpească.

15 Spre fata cea neruşinoasă întăreaşte paza, ca nu cumva să te faci bucurie vrăjmaşilor.

16 Poveaste în cetate şi defăimare norodului şi înaintea multora să te ruşineaze.

17 Nu căuta la tot omul pentru frumseaţă; şi în mijlocul muierilor nu şedea,

18 Că din haină iasă moliia şi de la muiare, răutatea muierii.

19 Mai bună e răutatea bărbatului, decât muiarea cea făcătoare de bineb şi decât muiarea carea ruşinează spre ocară.

20 Aduce-mi-voiu, dară, aminte de lucrurile Domnului şi ceale ce am văzut voiu spune; cu cuvintele Domnului, lucrurile Lui.

21 Soarele, luminând, preste toate priveaşte şi de mărirea Lui plin e lucrul Lui.

22 Au nu au dat Domnul sfinţilor ca să spuie toate minunile Lui, care le-au întărit Domnul Atotţiitoriul, ca să se întărească întru mărirea Lui toate?

23 Adâncul şi inima cearcă şi vicleşugurile lor le cugetă.

24 Că au cunoscut Domnul toată ştiinţa şi au căutat la semnul veacului.

25 Spuind ceale ce au trecut şi ceale ce vor veni şi descoperind urmele celor ascunsă.

26 Nici un gând nu easte neştiut de El şi nici un cuvânt nu s-au ascuns de El.

27 Împodobit-au mărimile înţălepciunei Sale Cel ce easte mai înainte de veac şi în veac.

28 Nici s-au adaos, nici s-au împuţinat, şi sfatul nimărui nu I-au trebuit Lui.

29 Cât sânt de dorite lucrurile şi până la o scânteaie vreadnice a să privi.

30 Toate aceastea trăiesc şi petrec în veac, şi, întru toate trebuinţele, toate ascultă.

31 Toate sânt păreachie, unul împrotiva altuia, şi nu au făcut nimica cu scădeare.

32 Una dintru una au întărit ceale bune şi cine să va sătura văzind mărirea Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.