×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 41

Cărora e plăcută sau amară moartea. A griji de nume bun. De care să te ruşinezi.

1 O, moarte, cât de amară e pome-nirea ta omului celui ce are pace întru avuţiile sale!

2 Omului celui ce easte fără de grije şi să sporeaşte întru toate şi poate încă mânca.

3 O, moarte, bună easte judecata ta omului celui lipsit şi scăzut de puteare.

4 Celui tare bătrân şi celui ce de toate să grijeaşte şi e necrezătoriu şi au pierdut răbdarea.

5 Nu te teame de judecata morţii, adu-ţi aminte de ceale dintâiu ale tale şi de ceale de apoi.

6 Această judecată de la Domnul easte la tot trupul.

7 Şi pentru ce nu vreai ce place Celui Preaînalt? Ori zeace, ori o sută, ori o mie de ani, nu easte în iad mustrare pentru viiaţă.

8 Fii urâţi să fac fiii păcătoşilor şi cei ce petrec în lăcaşurile necredincioşilor.

9 Moştenirea fiilor păcătoşilor va peri şi cu sămânţa lor pururea va fi ocară.

10 Pre tatăl necredincios îl vor huli fiii, că pentru el sânt de ocară.

11 Vai, voao, bărbaţi necredincioşi, carii aţi părăsit leagea Dumnezeului celui Preaînalt.

12 Că de vă veţi naşte, spre blăstăm vă veţi naşte, şi de veţi muri, spre osândă vă veţi osibi.

13 Toate câte sânt din pământ în pământ să vor întoarce; aşea şi cei necredincioşi, din blăstăm în perire.

14 Plânsul oamenilor, în trupurile lor, iară numele păcătoşilor, cel nu bun, să va stânge.

15 Aibi grije de nume, că acesta-ţi va rămânea mai mult decât o mie de comori mari de aur.

16 A vieţii ceii bune easte numărul zilelor, iară numele cel bun în veaci rămâne.

17 Învăţătura în pace o păziţi, fiilor, că înţălepciunea ascunsă şi comoara neştiută, ce folos e de amândoao?

18 Mai bun e omul carele ascunde nebuniia sa, decât omul carele ascunde înţălepciunea sa.

19 Drept aceaea, ruşinaţi-vă de cuvântul mieu, că nu easte bine a te feri de toată ruşinea, şi nu toate tuturor plac, cu bună-credinţă.

20 Ruşinaţi-vă de tată şi de mumă pentru curvie, şi de povăţuitoriu şi putearnic, pentru minciună.

21 De judecătoriu şi de domn, pentru păcat, de adunare şi de norod, pentru fărădeleage.

22 De soţ şi de priiatin, pentru strâmbătate, şi de locul în care lăcuieşti, pentru furtişag.

23 Şi de adevărul lui Dumnezeu şi făgăduinţa şi de înfigerea cotului preste pâini.

24 De ponoslul luării şi al dării şi de cei ce să închină pentru tăcearea.

25 De căutarea la muiarea curvă şi de întoarcerea feaţii de cătră rudenie.

26 De luarea părţii şi a darului, şi de căutarea la muiarea cu bărbat.

27 De căutarea la slujnica ei şi de şedearea pre aşternutul ei.

28 De priiatini, pentru cuvintele ceale de împutare, şi de a împuta, după ce vei da.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.