×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 40

Greu jug preste fiii lui Adam, aceastea sânt care urmează din păcat, moartea şi năcazurile vieţii. Lauda vieţii îndestulite.

1 Năcaz mare s-au făcut la tot omul şi jug greu preste fiii lui Adam,

2 Din zioa ieşirei din pântecele mumei lor, până în zioa întoarcerii la muma tuturor.

3 Gândurile lor, frica inimii, cugetarea aşteptării, zioa săvârşirii.

4 De la cel ce şeade pre scaon cu mărire şi până la cel smerit în pământ şi cenuşă.

5 De la cel ce poartă iachint şi cunună şi până la cel ce să îmbracă cu pânză groasă.

6 Mâniia şi râvna şi turburarea, învăluiala şi frica morţii şi pisma şi pricea; şi în vreamea odihnei, întru aşternut, somnul nopţii gândul lui îl schimbă.

7 Puţin ca o nimica la odihnă, şi de aici în durmiri ca în zilele străjuirei.

8 Măhnit de vedearea inimii sale, ca cum ar fi scăpat de la faţa războiului,

9 În vreamea mântuirei sale să scoală şi să minună de nici o frică.

10 Preste tot trupul, de la om până la dobitoc, iară preste păcătoşi, cu şeapte părţi.

11 La aceastea, moartea şi sângele şi pricea şi sabiia, asupriri şi foame şi zdrobire şi bătaie.

12 Asupra acelor făr’ de leage s-au zidit aceastea toate; şi pentru ei s-au făcut potopul.

13 Toate câte sânt din pământ în pământ să întorc, şi ceale ce sânt din apă în mare să întorc.

14 Tot darul şi strâmbătatea să va ştearge, iară credinţa în veac va sta.

15 Banii nedrepţilor ca râul vor săca şi ca trăznetul mare în ploaie va răsuna.

16 Când va deşchide el mâinile sale, să va veseli; aşea cei ce calcă leagea până în sfârşit vor peri.

17 Săminţiile celor necredincioşi nu vor înmulţi ramurile, şi rădăcinile ceale necurate pre piiatră vârtoasă.

18 Preste toată apa şi ţărmurile râului, mai înainte de toată buruiana să smulg.

19 Harul, ca raiul întru blagoslovenii, şi milosteniia în veac rămâne.

20 Viiaţa celui destul lucrătoriu să va îndulci, şi mai mult decât amândoao, cel ce află comoară.

21 Fiii şi ziduirea cetăţii întăresc numele, iară mai mult decât amândoao aceastea să socoteaşte muiarea făr’ de prihană.

22 Vinul şi musica veselesc inima, şi mai mult decât amândoao, iubirea înţelepciunei.

23 Fluierul şi canonul îndulcesc cântarea, şi decât amândoao aceastea, mai mult limba cea dulce.

24 Dar şi frumseaţă poftească ochiul tău, iară mai mult decât amândoao, mai plăcută easte pajiştea vearde.

25 Priiatinul şi soţul la vreame întâmpinându-să, şi mai mult decât amândoi, muiarea cu bărbatul.

26 Fraţii şi ajutoriul la vreamea năcazului, iară mai mult decât amândoi va izbăvi milosteniia.

27 Aurul şi argintul întăresc piciorul, şi mai ult decât amândoao sfatul easte plăcut.

28 Banii şi tăriia înalţă inima, şi mai multdecât amândoao, frica Domnului.

29 Teamerii de Domnul nimic nu-i lipseaşte şi nu easte pentru ce căuta cu ea ajutoriu.

30 Frica Domnului, ca raiul blagosloveniei, şi mai mult decât toată mărirea l-au acoperit pre el.

31 Fiiule, viiaţă cerşitoare să nu trăieşti, mai bine să mori.

32 Omul carele caută la masa străină, viiaţa lui nu să socoteaşte viiaţă.

33 Pângări-va sufletul său cu mâncări străine, iară omul ştiutoriu şi învăţat să va feri.

34 În gura celui fără de ruşine dulce va fi cerşirea, iară în pântecele lui ca focul va arde.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.