×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 38

Despre doftori şi leacuri în boală. Cum trebuie a plânge pentru morţi. Ce să gândeşti în îngropăciuni. Despre meşteşuguri şi lucrarea pământului.

1 Cinsteaşte pre doftor pentru lipsa cu cinstea lui, că şi pre el l-au făcut Domnul.

2 Că de la Cel Înalt easte leacul şi de la împărat va lua dar.

3 Ştiinţa doftorului înălţa-va capul lui şi înaintea celor mari va fi minunat.

4 Domnul au zidit din pământ leacurile, şi omul înţălept nu să va scârbi de eale.

5 Au nu din lemn s-au îndulcit apa, ca să se cunoască putearea Lui?

6 Şi El au dat oamenilor ştiinţă, ca să se mărească întru minunile Lui.

7 Cu aceastea tămăduiaşte şi râdică durearea lui.

8 Făcătoriul de unsori cu aceastea va face amestecare şi nu easte sfârşit lucrurilor Lui, şi pace de la El easte preste faţa pământului.

9 Fiiule, în boala ta nu fi nebăgătoriu de samă, ci te roagă Domnului şi El te va tămădui pre tine.

10 Depărtează păcatul şi îndreptează mâinile şi de tot păcatul curăţeaşte inima ta.

11 Dă miros cu bună mireazmă şi pomenire de făină de grâu, şi unge jertva ta, ca cum nu ai fi.

12 Şi doftorului dă-i loc, că şi pre el l-au făcut Domnul, şi să nu să depărtează de la tine, că şi de el easte lipsă.

13 Că easte vreame când şi în mâinile lor easte miros de bună mireazmă.

14 Că şi ei să vor ruga Domnului, ca să le dea lor odihnă şi sânătate spre viiaţă.

15 Cel ce păcătuiaşte împrotiva făcătoriului său cădea-va în mâinile doftorului.

16 Fiiule, pentru cel mort slobozi lacrămi şi, ca cum ai fi păţit greale, înceape plângere.

17 Şi după obiceaiul lui, acopere trupul lui şi nu treace cu vedearea îngropăciunea lui.

18 Amară plângere fă şi fierbinte tânguire.

19 Şi fă jeale după vredniciia lui, o zi sau doao pentru clevetirea, şi te mângăie de întristare.

20 Că din întristare vine moarte şi întristarea inimii slăbeaşte vârtutea.

21 Întru năcaz rămâne împreună şi întristarea, iară viiaţa săracului easte după inimă.

22 Nu da întristăciunei inima ta, ci o depărtează pre ea, aducându-ţi aminte de ceale de pre urmă.

23 Şi nu uita că nu easte întoarcere şi acestuia nu vei folosi şi ţie însuţi vei face rău.

24 Adu-ţi aminte de judecata lui, că aşea va fi şi a ta: „Mie ieri, ţie astăzi”.

25 Cu odihna mortului fă să înceate pomenirea lui şi te mângăie despre el pentru ieşirea duhului lui.

26 Înţălepciunea cărturariului pre încet să câştigă, şi carele puţin ia aminte la lucrul său să va înţălepţi.

27 De ce înţălepciune să va umplea cel ce ţine plugul şi să făleaşte cu strămurarea boldului?

28 Cel ce mână boii şi să învăluie în lucrurile lor, şi vorba lui easte de fiii taurilor?

29 Inima lui va da să întoarcă brazda şi priveghiiarea lui va fi de hrana boilor.

30 Aşea easte fieştecarele meşter de lemn şi mai-marele meşterilor, carele noaptea ca şi zioa o petreace.

31 Cel ce sapă săpături de peceţi, gândul lui easte cum să schimbe chipurile.

32 Inima sa o va da ca să aseamene zugrăveala, şi priveghiiarea lui, ca să săvârşească lucrul.

33 Aşea, meşterul de fier, şezind lângă ileu, deprinzindu-să cu greutatea fierului,

34 Aburul focului va învârtoşea carnea lui şi cu înfierbântarea căminului să va lupta.

35 Sunetul ciocanului va înnoi ureachiia lui şi ochii lui, la asemănarea unealtei.

36 Inima sa o va da spre săvârşirea lucrurilor şi priveghiiarea lui easte ca să împodobească după ce-l săvârşeaşte.

37 Aşea, olariul şezind la lucrul său şi învârtind cu picioarele sale roata,

38 Pururea are grije de lucrul său, ca lucrarea lui să fie multă.

39 Cu mâinile sale va închipui lutul şi înaintea picioarelor va pleca vârtutea sa.

40 Inima sa o va da ca să săvârşească netezirea, şi priveghiiarea lui, ca să curăţă căminul.

41 Toţi aceştia întru mâinile sale nădăjduiesc, şi fieştecarele întru meşteşugul său easte înţălegătoriu.

42 Fără de aceştia nu să zideaşte cetatea, nici vor lăcui, nici vor umbla.

43 Şi la adunare nu vor treace mai sus; şi aşezământul judecăţii nu-l vor socoti, nici vor arăta dreptatea şi judecata.

44 Şi în pilde nu să vor afla.

45 Ci zidirea veacului vor întări şi pofta lor easte lucrarea meşteşugului.

46 Afară de cel ce-şi dă sufletul său şi cugetă în leagea Celui Preaînalt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.