×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 37

Să se osăbească priiatinii cei adevăraţi de cei mincinoşi şi sfeatnicii cei drepţi de cei făţarnici. Despre înfrânarea în mâncări.

1 Tot priiatinul zice: „Eu am ţinut prietişugul”, ci easte priiatin numai cu numele priiatin.

2 Au nu rămâne până la moarte întristare, când soţul şi priiatinul să întoarce la vrajbă?

3 O, rău gând, de unde te răsturnaşi, să acoperi uscatul cu vicleşug?

4 Soţul cu priiatinul trăiesc bine în veselie, iară în vreamea năcazului să face împrotivnic.

5 Soţul cu priiatinul împreună să osteneaşte pentru pântece şi înaintea războiului va lua pavăză.

6 Să nu uiţi pre priiatin întru sufletul tău şi să nu-l uiţi pre el întru averile tale.

7 Tot sfeatnicul îşi laudă sfatul; ci easte carele dă sfat pentru sine.

8 Păzeaşte-ţi sufletul tău de sfeatnic, şi cunoaşte întâiu carea e lipsa lui, că el pentru sine va sfătui.

9 Ca nu cumva să arunce soartea asupra ta şi să zică ţie: „Bună e calea ta” şi va sta în preajmă, să vază ce să va întâmpla ţie.

10 Nu te sfătui cu cel ce te treace cu vedearea, şi de cel ce-ţi pismuiaşte ascunde-ţi sfatul tău,

11 Cu muiarea, despre împrotivă râvnitoarea sa, nici cu cel fricos despre războiu,

12 Nici cu negoţitoriul despre schimb, nici cu cel ce cumpără despre vânzare,

13 Nici cu cel pismos despre mulţămită, nici cu cel nemilostiv despre îndurare,

14 Nici cu cel leaneş despre tot lucru, nici cu sluga cea de casă despre săvârşire, nici cu sluga cea leaneşe despre multa lucrare.

15 Despre nimica nu te sfătui cu aceştia, ci cu bărbatul cel cuvios fii adease, pre carele-l vei cunoaşte că ţine poruncile.

16 Al cui suflet easte ca şi sufletul tău, şi de vei cădea, îl va durea împreună cu tine.

17 Sfatul inimii ţi-l întăreaşte, că nu-ţi easte ţie mai credincios decât aceaea.

18 Că sufletul omului să obicinuiaşte uneori a vestia decât şeapte privitori carii şed în loc înalt la privealişte.

19 Şi întru toate aceastea te roagă Celui Preaînalt, ca să îndrepteaze întru adevăr calea ta.

20 Începutul a tot lucrul easte cuvântul, şi înainte de toată fapta easte sfatul.

21 Urma mutării inimiib patru părţi răsare: binele şi răul, viiaţa şi moartea, şi limba pururea stăpâneaşte pre aceastea.

22 Easte om înţălept carele pre mulţi învaţă şi sufletului său easte fără de folos.

23 Cel ce arată înţălepciune în cuvinte easte urât, acesta să va lipsi de toată hrana,

24 Că nu s-au dat lui dar de la Domnul; că de toată înţălepciunea easte lipsit.

25 Că easte înţălept sufletului său şi rodurile înţeleagerii lui în gură sânt crezute.

26 Bărbatul înţălept învaţă pre norodul său şi rodurile înţăleagerii lui credincioase.

27 Bărbatul înţălept umplea-să-va de blagoslovenie şi-l vor ferici pre el toţi cei ce-l vor vedea.

28 Viiaţa omului în numărul zilelor; şi zilele lui Israil, nenumărate.

29 Cel înţălept întru norodul său va moşteni credinţă şi numele lui în veac va fi viu.

30 Fiiule, în viiaţa ta ispiteaşte-ţi sufletul tău, şi vezi ce easte lui rău şi nu-i da lui.

31 Că nu toate tuturor folosesc, şi nu tot sufletul întru tot binevoiaşte.

32 Nu fi nesăţios întru toată desfătăciunea şi nu te vărsa preste mâncări.

33 Că în mâncările ceale multe va fi slăbiciune şi nesaţiul va veni până la îngreţoşeare.

34 Pentru nesaţiu, mulţi au perit, iară cel înfrânat îşi va adaoge viiaţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.