×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 35

Despre jertve şi rugăciunile celor smeriţi. Văduvele, pruncii cei făr’ de părinţi şi cei săraci să se ajute, să nu să asuprească.

1 Cel ce păzeaşte leagea înmulţeaşte jertvele.

2 Jertveaşte jertvă de mântuire cel ce ia aminte la porunci.

3 Şi cel ce mulţămeaşte, ca cel ce aduce făină curată de grâu; şi cel ce face milostenie, ca cel ce jertveaşte jertvă de laudă.

4 Plăcut easte Domnului când te deparţi de răutate; şi jertvă de curăţenie easte când te desparţi de strâmbătate.

5 Să nu te iveşti în faţa Domnului deşert, că toate aceastea sânt pentru poruncă.

6 Aducerea dreptului unge jertvenicul, şi mirosul ei bun easte înaintea Celui Preaînalt.

7 Jertva bărbatului drept easte priimită şi pomenirea ei nu să va uita.

8 Cu ochiu bun măreaşte pre Domnul şi să nu împuţinezi pârga mâinilor tale.

9 Totdeauna când dai fii cu faţa voioasă şi cu bucurie sfinţeaşte zăciuiala.

10 Dă Celui Preaînalt, precum ţ-au dat El, şi cu ochiu bun, precum să află în mâini,

11 Că Domnul răsplătitoriu easte şi cu şeapte părţi va răsplăti ţie.

12 Nu osteni cu daruri, că nu le va priimi.

13 Nu nădăjdui în jertva nedreaptă, că Domnul judecătoriu easte şi nu easte la El mărirea feaţii.

14 Nu va priimi Domnul faţa carea e asupra săracului, iară rugăciunea celui asuprit o va asculta.

15 Nu va treace cu vedearea rugăciunea sirimanului, nici pre văduvă, când va vărsa graiu.

16 Au nu cură lacrămile văduvei pre obraz? Iară strigarea ei, asupra celui ce le-au scos pre eale?

17 Cel ce slujeaşte cu bună vreare priimi-să-va, şi rugăciunea lui până la nori va ajunge.

18 Rugăciunea celui smerit norii va pătrunde şi nu să va mângăia până nu să va apropiia.

19 Şi nu să va depărta, până ce va socoti Cel Preaînalt, şi va judeca cu dreptate şi va face judecată.

20 Şi Domnul nu va zăbovi, nici va îndelunga măniia preste ei, până ce va zdrobi mijlocul celor nemilostivi.

21 Şi neamurilor va răsplăti izbândă, până ce va strica mulţimea batjocoritorilor şi schiptrurile nedrepţilor le va zdrobi.

22 Până ce va răsplăti omului, după lucrurile lui, şi lucrurilor oamenilor după gândurile lor.

23 Până ce va judeca judecata norodului Său şi-i va veseli pre ei cu mila Sa.

24 Frumoasă e mila în vreamea năcazului lui, ca norii cei de ploaie în vreamea seacetii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.