×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 34

Deşertăciunea visurilor şi a gâciturilor. Nădeajdea spre Dumnezeu a o pune. Ajutorinţa săracului şi sâmbriia slugii.

1 Deşearte nădejdi şi mincinoasă sânt omului celui neînţălegătoriu şi visurile fac pre cei neînţălepţi să zboare.

2 Ca şi cel ce să prinde de umbră şi aleargă după vânt, aşea easte şi cel ce creade visurilor.

3 Acesta aseamenea acestuia, vedearea visurilor, asemănarea feaţii înaintea feaţiia.

4 De la cel necurat ce să va curăţi? Şi de la minciună ce să va adeverib?

5 Vrăjile şi descântăturile, şi visurile deşearte sânt, ca şi a ceii gata a naşte, i să năluceaşte inima.

6 De nu vor fi trimise de la Cel Preaînalt ca să te cerceteaze, să nu dai inima ta spre eale.

7 Că pre mulţi i-au înşelat visurile şi au căzut cei ce au nădăjduit într-însele.

8 Făr’ de minciună să vor săvârşi leagea, şi înţălepciunea easte săvârşire gurii ceii credincioasă.

9 Omul învăţat multe au cunoscut, şi cel ce multe ştie înţelepţeaşte va grăi.

10 Cel ce nu s-au ispitit puţine ştie, iar cel ce au nemernicit au înmulţit înţălepciunea.

11 Multe am văzut întru nemerniciia mea, şi mai multă decât cuvintele meale easte înţăleagerea mea.

12 De multe ori, până la moarte, am avut primejdie şi m-am mântuit prin aceastea.

13 Duhul celor ce să tem de Domnul va fi viu, pentru că nădeajdea lor easte spre Cel ce-i mântuiaşte pre ei.

14 Cel ce să teame de Domnul nu să va înfricoşea şi nu să va spăriia, că El easte nădeajdea lui.

15 Fericit e sufletul celui ce să teame de Domnul.

16 Şi în cine razămă? Şi cine e întărirea lui?

17 Ochii Domnului preste cei ce-L iubesc pre El, scutinţă putearnică şi întărire vârtoasă.

18 Acoperemânt de căldură şi acoperemânt de cătră amiiazăzi, pază de cătră împiedecare, şi ajutoriu de cătră cădeare.

19 Cel ce înalţă sufletul şi luminează ochii, dând vindecare, viiaţă şi blagoslovenie.

20 Cel ce jertveaşte din nedrept, aducere lipsită easte lui, şi nu sânt spre bună vreare huliturile celor făr’ de leage.

21 Nu plac Celui Preaînalt darurile necredincioşilor, nici întru mulţimea jertvelor curăţeaşte păcatele.

22 Cel ce aduce jertvă din avearea săracilor, junghie pre fiiu înaintea tatălui său.

23 Pâinea celor lipsiţi easte viiaţa săracilor, cel ce o ia pre aceasta omul sângelui easte.

24 Cel ce ia hrana cea de lipsă easte ca cel ce omoară pre deaproapele său, şi cel ce opreaşte simbriia slugii, ca cel ce varsă sânge.

25 Când unul zideaşte, altul strică, ce folos fac, fără numai să ostenesc?

26 Când unul să roagă şi altul blastămă, a cui glas va auzi ispititoriul?

27 Cel ce să spală de mort şi iarăşi să atinge de el, ce i-au folosit spălarea sa?

28 Aşea, omul cel ce posteaşte întru păcatele sale, şi iarăşi mearge şi face acealeaşi.

29 Rugăciunea lui cine o va asculta şi ce au folosit smerindu-să pre sine?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.