×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 32

Despre bunii îndreptători. Cel mai mare vorbească şi cei mai tineri să asculte. Nimic a lucra fără de sfat.

1 Povăţuitoriu te-au pus pre tine? Nu te ţinea mare, fii întru ei, ca unul dintru ei.

2 Grijeaşte de ei şi apoi şezi, şi, după ce vei face toate ceale ce trebuie, te culcă.

3 Ca să te veseleşti de ei şi, pentru podoabă, să iai cunună.

4 Grăiaşte cel ce eşti mai bătrân, că să cade ţie cu bună ştiinţă, şi să nu împiiadeci musica.

5 Unde nu easte ascultare, nu vărsa graiuri, şi când nu easte vreame, nu te arăta înţălept.

6 Peceate de antrax pre podoabă de aur easte întocmirea cântăreţilor la ospăţul vinului.

7 Peceate de smaragd cu meşteşug de aur easte glasul cântăreţilor la vinul cel dulce.

8 Grăiaşte, tinărule, când ai lipsă, abiia de doao ori de te vei întreba.

9 Strânge-ţi cuvântul, cu puţine, multe, fii ca cum ai şti şi ca cum ai tăcea.

10 Întră cei mari nu te face ca cum ai fi aseamenea, şi altul grăind, nu vorbi multe.

11 Înaintea trăznetului iute mearge fulgerul, şi înaintea celui ruşinos va mearge harul.

12 La vreame te scoală şi nu fi cel mai de pre urmă; aleargă acasă şi nu fi leaneş.

13 Acolo te joacă, şi-ţi fă cugetele tale, ci să nu greşeşti cu cuvânt trufaş.

14 Şi pentru aceastea, binecuvântă pre Cel ce te-au făcut pre tine şi te îmbată din bunătăţile Lui.

15 Cel ce să teame de Domnul va priimi învăţătura, şi cei ce mânecă afla-vor bunăvoinţă.

16 Cel ce caută leagea sătura-să-va de la ea, şi cel ce să făţărniceaşte să va împiedeca într-însa.

17 Cei ce să tem de Domnul afla-vor judecată şi îndreptări ca lumina vor aprinde.

18 Omul păcătos să fereaşte de mustrare şi după voia lui îşi va afla potrivire.

19 Bărbatul cel de sfat nu va părăsi cugetarea, iară cel străin şi trufaş nu să va teame de frică, de va şi face ceva fără de sfat.

20 Fără de sfat nimic să nu faci, şi după ce faci să nu-ţi pară rău.

21 Pre cale surpată nu mearge, ca să nu te împiiadeci de pietriş.

22 Nu te încreade călii neispitite, şi de fiii tăi te păzeaşte.

23 În tot lucrul creade sufletului tău, că aceasta easte paza poruncilor.

24 Cel ce creade legii ascultă de porunci, şi cel ce nădăjduiaşte spre Domnul nu să va lipsi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.