×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 31

Despre nebăgarea în samă a avuţiilor. Despre ocări şi trezvie.

1 Priveghiiarea avuţiei topeaşte trupul şi grija ei strică somnul.

2 Grija priveghierii va ceare dormire, şi boala grea deşteaptă somnul.

3 Ostenitu-s-au bogatul, strângând bani, şi întru odihna sa să satură de desfătările sale.

4 Să osteneaşte săracul întru împuţinarea vieţii, şi în odihnă lipsit să face.

5 Cel ce iubeaşte aurul nu să va îndrepta, şi cel ce aleargă după stricăciune sătura-să-va de ea.

6 Mulţi au căzut pentru aur şi înaintea lor le-au fost perirea lor.

7 Lemn de împiedecare easte celor ce-i jertvesc lui, şi tot cel făr’ de minte să va prinde într-însul.

8 Fericit e bogatul, carele s-au aflat făr’ de prihană şi după aur nu au umblat.

9 Cine easte acesta şi-l vom ferici pre el, că au făcut minunate întru norodul său?

10 Cine s-au lămurit cu el şi s-au făcut desăvârşit şi au fost lui spre laudă?

11 Cine easte carele au putut călca porunca şi nu o au călcat, şi au putut face rău şi nu au făcut?

12 Întări-să-vor bunătăţile lui şi milosteniile lui povesti-le-va adunarea.

13 Când şezi la masă mare, să nu deşchizi spre ea gâtlejul tău,

14 Şi să nu zici: „Multe sânt puse pre masă”. Adu-ţi aminte că rău lucru easte ochiul viclean.

15 Mai rău decât ochiul ce s-au făcut? Pentru aceaea, înaintea a toată faţa, lăcrămează.

16 Să nu-ţi întinzi mâna unde să va uita şi să nu-ţi bagi mâna cu el în blid.

17 Din tine însuţi cunoaşte ale deaproapelui şi de tot lucrul gândeaşte.

18 Mănâncă ca un om ceale ce sânt puse înaintea ta şi nu clefăi, ca să nu te faci urât.

19 Înceată mai întâiu pentru învăţătură şi nu fi nesăţios, ca să nu sminteşti.

20 Şi când şezi întră mai mulţi, să nu întinzi mâna ta mai înainte de ei.

21 Omului învăţat, destul easte puţin, şi întru aşternutul său nu va răsuflaa.

22 Cu somn sânătos să odihnesc maţele celui cumpătat, să scoală dimineaţa şi sufletul lui cu el.

23 Truda privegherii şi a greţii şi căpiiarea cu omul cel nesăţios.

24 Şi de te-ai silit în mâncări, scoală-te la mijlocul mâncării şi te vei odihni.

25 Ascultă-mă, fiiule, şi nu mă nebăga în samă, şi mai pre urmă vei afla cuvintele meale.

26 Întru toate lucrurile tale fii sârguitoriu şi toată neputinţa nu te va întimpina.

27 Pre strălucit în pâni bine-l vor cuvânta buzele şi mărturiia bunătăţii lui e credincioasă.

28 Asupra pâinii reale va cârti cetatea şi mărturiia răutăţii ei e adevărată.

29 La vin nu te viteji, că pre mulţi au pierdut vinul.

30 Cuptoriul ispiteaşte călitura în stâmpărare; aşea vinul inimile trufaşilor în vrajbă.

31 Întocma cu viiaţa easte omului vinul, de-l vei bea pre el cu măsura sa.

32 Ce viiaţă easte celui lipsit de vin, că acesta s-au făcut ca să veselească pre oameni?

33 Bucuriia inimii şi veseliia sufletului easte vinul, când să bea la vreame cu măsură.

34 Amărâciune sufletului easte vinul; când să bea mult, sfezi şi căderi face.

35 Beţiia înmulţeaşte mâniia celui fără de minte, spre împiedecare, şi împuţinează vârtutea şi agoniseaşte rane.

36 La ospăţul vinului să nu mustri pre deaproapele tău şi să nu-l defaimi pre el, la veseliia lui.

37 Cuvânt de ocară să nu-i zici lui, şi nu-l năcăji pre el cerând.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.