×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 30

Despre certarea şi învăţarea pruncilor. De grijirea sânătăţii, despre veselie şi înfrânare.

1 Cel ce iubeaşte pre fiiul său bate, ca mai pre urmă să se bucure de el.

2 Cel ce ceartă pre fiiul său folos va avea de el şi întră cei cunoscuţi să va lăuda pentru el.

3 Cel ce învaţă pre fiiul său întărâtă pre vrăjmaş, şi înaintea priiatinilor să va bucura pentru el.

4 Murit-au tatăl lui şi ca cum nu ar fi murit, pentru că aseamenea şie au lăsat după sine.

5 În viiaţa sa au văzut şi s-au bucurat, şi la moartea sa nu s-au întristat.

6 Asupra vrăjmaşilor au lăsat izbânditoriu, şi priiatinilor, răsplătitoriu de har.

7 Cel ce e moale cu fiiul săua va lega ranele lui şi de toată strigarea să vor turbura ceale dinlăuntru ale lui.

8 Calul neînvăţat să face năsilnic, şi fiiul slobod să face obraznic.

9 Hrăneaşte pre fiiul tău, şi te va înfricoşea, joacă-te cu el, şi te va întrista.

10 Nu râde cu el, ca nu împreună cu el să te doară şi mai pre urmă să-ţi strepezască dinţii.

11 Nu-i da lui volnicie la tinereaţe şi nu treace cu vedearea greşealele luib.

12 Pleacă grumazul lui la tinereaţe şi frânge coastele lui până e prunc, ca nu cumva, învârtoşându-să, să nu te asculte.

13 Ceartă pre fiiul tău şi-l fă să lucre, ca să nu să poticnească întru ruşine.

14 Mai bun easte săracul sânătos şi tare, cu puteare, decât bogatul, carele are trupul său rănit.

15 Sânătatea şi buna tărie mai bună easte decât tot aurul; şi trupul cel sânătos şi cu puteare, decât avuţie nenumărată.

16 Nu easte mai bună avuţiia, decât sânătatea trupului; şi nu easte bucurie mai mare, decât bucuriia inimii.

17 Mai bună easte moartea, decât viiaţa amară sau decât boala stătornică.

18 Bunătăţi multe vărsate împregiurul gurii ceii închisă, bucatele ceale puse la mormânt.

19 Ce foloseaşte idolului jertva? Că nici nu mănâncă, nici nu miroasă; aşea easte pre carele-l goneaşte Domnul.

20 Cel ce veade cu ochii şi suspină easte ca şi scopitul, carele îmbrăţişează pre fecioară şi suspinăc.

21 Nu da spre întristare sufletul tău şi nu te năcăji pre tine cu sfatul tău.

22 Veseliia inimii easte viiaţa omului, şi bucuriia omului easte îndelungarea zilelor lui.

23 Iubeaşte-ţi sufletul tău şi-ţi mângăie inima ta, şi departe de la tine goneaşte întristarea.

24 Că pre mulţi i-au omorât întristarea, şi. nu easte folos întru ea.

25 Pisma şi mâniia împuţinează zilele, şi grija aduce bătrâneaţele mai înainte de vreame.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.