×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 29

Despre împrumutare şi chizăşuire. De milostenie. Despre oaspeţii cei nemulţămitori şi despre nimearnici.

1 Cel ce face milostenie împrumută pre deaproapele său, şi cel ce biruiaşte cu mâna sa ţine poruncile.

2 Împrumutează pre deaproapele tău în vreamea lipsii lui; şi iarăşi întoarce deaproapelui la vreamea sa.

3 Întăreaşte cuvântul şi te încreade cu el, şi în toată vreamea vei afla ce-ţi easte ţie de lipsă.

4 Mulţi ca o aflare au socotit împrumutarea şi au făcut năcaz celor ce i-au ajutat pre ei.

5 Până va lua, sărută mâna celui ce-i dă, şi pentru banii deaproapelui îşi smereaşte glasul.

6 Iară când e vreamea să întoarcă, îndelungă vreamea şi să mântuiaşte cu cuvinte de leane şi vinuiaşte vreamea.

7 De va putea, abiia va întoarce jumătate şi aceaea o va socoti ca o aflare.

8 Iară de nu, pentru că l-au lipsit pre el de banii săi, să face lui vrăjmaş în dar.

9 Blăstămuri şi sudalme va răsplăti lui, şi în loc de cinste va răsplăti lui necinste.

10 Mulţi, pentru această răutate, să întorc de cătră om şi nu împrumută, temându-să să nu să păgubească în zădar.

11 Însă cu cel smerit fii îngăduitoriu şi nu întârziia a face milă cu el.

12 Pentru poruncă ajută pre sărac şi în lipsa lui să nu-l întorci deşert.

13 Piiarde banii pentru frate şi pentru priiatin, să nu ruginească supt piiatră, spre pierzare.

14 Pune-ţi comoara ta întru poruncile Celui Preaînalt şi mai mult va folosi ţie decât aurul.

15 Închide milosteniia ta în cămările tale şi aceasta te va scoate din tot răul.

16 Mai mult decât pavăza puterii şi decât suliţa tăriei, împrotiva vrăjmaşului să va război pentru tine.

17 Bărbatul bun să pune chizeaş pentru deaproapele, iară cel ce au pierdut ruşinea părăsi-l-va pre el.

18 Harul care ţi l-au făcut chizeaşul să nu-l uiţi, că şi-au dat sufletul său pentru tine.

19 Binele chizeaşului îl strică păcătosul, şi cel nemulţămitoriu în cuget părăseaşte pre cel ce l-au izbăvit pre el.

20 Chizeşiia pre mulţi drepţi au pierdut şi i-au clătit pre ei ca valurile mării.

21 Pre bărbaţi putearnici i-au scos din căsi şi i-au făcut să rătăcească pre la neamuri străine.

22 Păcătosul, căzind în chizeşie şi gonind prilejuri, va cădea în judecată.

23 Ajută pre deaproapele tău, după putearea ta, şi-ţi ia aminte ţie să nu cazi.

24 Temeiul vieţii easte apa şi pâinea şi haina şi casa, carea acopere urâciunea.

25 Mai bună e viiaţa săracului supt acoperemânt de scânduri, decât mâncări luminate, în străini.

26 Spre mic şi spre mare, fii voitoriu de binea.

27 Rea viiaţă easte din casă în casă şi, unde te vei sălăşlui, nu vei deşchide gura ta.

28 Ospăta-vei şi vei adăpa nemulţămitori, şi, pre lângă aceastea, amară vei auzi:

29 „Mergi, nemearnice, gată masa şi, cu ce va fi în mâna ta, hrăneaşte-mă.

30 Ieşi, nemearnice, dinaintea cinstei, că mi-au venit oaspet fratele mieu şi-mi trebuiaşte casa”.

31 Greale sânt aceastea omului carele are minte: certarea căsii şi împutarea deatornicului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.