×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 28

A nu pofti izbândă, ci a ierta strâmbătatea. A fugi de vrajbă. Răutăţile limbii şi primejdiile ei, şi aceasta a o înfrâna.

1 Cel ce-şi izbândeaşte de la Domnul va afla izbândă şi păcatele lui ştiind le va ţinea.

2 Iată nedreptatea deaproapelui tău; şi atunci când te vei ruga tu să vor ierta ţie păcatele.

3 Omul asupra omului ţine mânie şi de la Dumnezeu ceare vindecare.

4 De omul cel aseamenea lui nu-i easte milă şi pentru păcatele sale să roagă.

5 El, fiind trup, ţine mânie, şi cine va curăţi păcatele lui?

6 Adu-ţi aminte de ceale mai de pre urmă, de stricăciune şi de moarte, şi te păzeaşte de vrajbă şi rămâi întru porunci.

7 Adu-ţi aminte de porunci şi nu te măniia pre deaproapele, şi de aşezământul de leage al Celui Preaînalta, şi iartă neştiinţa deaproapelui.

8 Depărtează-te de vrajbă şi vei împuţina păcatele, că omul mănios va aţiţa vrajbă.

9 Şi omul păcătos va turbura pre priiatini, şi întră cei ce au pace va arunca sfadă.

10 Precum easte materiia focului, aşea să va aprinde, şi după puteare, vrajba va creaşte.

11 După putearea omului va fi mâniia lui, şi după cum e avuţiia lui, va înălţa mâniia sa.

12 Sfada grabnică aprinde foc, şi vrajba grabnică varsă sânge.

13 De vei sufla în scânteaie, să va aprinde, şi de vei scuipa preste ea, să va stânge; amândoao ies din gura ta.

14 Pre şoptitoriu şi pre cel cu doao limbi blăstămaţi-l, că pre mulţi carii avea pace i-au pierdut.

15 Limba a treia pre mulţi au clătit şi au râsipit dintr-un neam într-alt neam, şi cetăţi tari au surpat, şi casele celor mari au stricat.

16 Limba a treia pre muieri bărbate au gonit şi le-au lipsit pre eale de ostenealele lor.

17 Cel ce ascultă de ea nu va afla odihnă, nici va lăcui cu linişte.

18 Lovitura biciului face vânătare, iară lovitura limbii frânge oasele.

19 Mulţi au perit de ascuţitul sabiei, ci nu ca cei ce au căzut de limbă.

20 Fericit easte cel ce au scăpat de ea şi carele nu au trecut în mâniia ei.

21 Carele nu au tras jugul ei şi cu legăturile ei nu s-au legat.

22 Că jugul ei jug de fier easte, şi legăturile ei sânt legături de aramă.

23 Moartea ei easte moarte rea, şi mai de folos iadul, decât ea.

24 Nu va birui pre cei buni credincioşi, şi în văpaia ei nu să vor arde.

25 Cei ce părăsesc pre Domnul vor cădea într-însa şi va arde întru ei şi nu să va stânge.

26 Trimite-se-va asupra lor ca leul, şi ca pardosul va piiarde pre ei.

27 Vezi, îngrădeaşte moşiia ta cu spini, şi argintul tău şi aurul tău leagă-l.

28 Şi cuvintelor tale fă jug şi cumpănă, şi gurii tale fă-i uşe şi încuietoare.

29 Ia aminte ca nu cumva să luneci cu ea şi să nu cazi înaintea celui ce te pândeaşte cu vicleşug.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.