×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 27

Despre lipsă şi scumpeate. Despre cumpărare şi vânzare. Înfrânarea limbii. Cinstirea priiatinilor.

1 Pentru dobânda mulţi au păcătuit, şi cel ce cearcă să se îmbogăţască întoarce-ş-va ochiul.

2 Întră închieturile pietrilor să înfige păruşul, şi întră vânzare şi cumpărare să va strânge păcatula.

3 De nu să va ţinea neştine pre sine cu deadinsul în frica Domnului, curând să va strica casa lui.

4 Când să clătină ciurul, rămân gunoaiele; aşea pleavele omului în gândul lui.

5 Vasele olariului le lămureaşte cuptoriul; iară ispita omului, cugetul lui.

6 Cum au fost lucrat pomul, arată rodul lui; aşea cuvântul, gândul cel din inima omului.

7 Înainte de ce gândeşti, să nu lauzi pre bărbat, că aceasta easte ispita oamenilor.

8 De vei alerga după dreptate, o vei prinde şi te vei îmbrăca cu ea ca cu o haină lungă de mărire.

9 Paserile la ceale ce sânt aseamenea şie să abat, şi adevărul la cei ce-l fac pre el să abate.

10 Leul vânatul pândeaşte; aşea şi păcatele, pre cei ce fac nedreptăţi.

11 Vorba celui cuvios, totdeauna înţălepciune, iară cel nebun să schimbă cu luna.

12 Întră cei neînţălegători păzeaşte vreamea, iară întră cei înţălepţi des să fii.

13 Vorba nebunilor urâcioasă easteb, şi râsul lor, desfătarea păcatului.

14 Vorba celui ce mult să joară rădică părul şi vrajba lor astupă urechile.

15 Vărsarea de sânge, vrajba trufaşilor, şi sudalma lor greu easte a o auzi.

16 Cel ce descopere tainele au pierdut credinţa şi nu va afla priiatin după inima sa.

17 Iubeaşte pre priiatin şi fii credincios cu el, iară de vei descoperi tainele lui, nu vei mearge după el.

18 Că precum piiarde omul pre vrăjmaşul său, aşea şi tu ai pierdut prieteşugul deaproapelui tău.

19 Şi ca cum ai fi slobozit o pasere din mâna ta, aşea ai lăsat pre deaproapele tău şi nu-l vei vâna pre el.

20 Nu alerga după el, că departe s-au depărtat şi au fugit ca o căprioară din laţ.

21 Că rana să poate lega, şi pentru vrajbă easte pace, iară cel ce au descoperit tainele s-au deznădăjduit.

22 Cel ce face cu ochiul meşteşugeaşte reale, nimene pre el nu-l va depărta de la sinec.

23 Înaintea ochilor tăi îndulci-va gura ta şi de cuvintele tale să va mira.

24 Iară după aceaea, îşi va întoarce gura sa şi la cuvintele tale va adaoge poticneală.

25 Multe am urât, şi pre acesta nu am cu ce să-l asamăn, şi Domnul îl va urî pre el.

26 Cel ce aruncă piiatra în sus preste capul său o aruncă, şi lovitura vicleană despica-va ranele.

27 Cel ce sapă groapă cădea-va într-însa, şi cel ce întinde cursă prinde-să-va într-însa.

28 Cel ce face reale preste el vor cădea şi nu va cunoaşte de unde-i vin lui.

29 Batjocora şi sudalma celor trufaşi şi izbânda ca leul va pândi asupra lor.

30 În laţ să vor prinde cei ce să bucură de cădearea celor drepţi, şi dureare va amistui pre ei, mai înainte de ce vor muri.

31 Mâniia şi urgiia sânt lucruri urâte, şi bărbatul păcătos le ţine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.