×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 26

Laudele muierii bune şi hulele aceii reale. Despre râvnire. Despre paza featei.

1 Fericit easte bărbatul muierii bune şi numărul anilor lui îndoit easte.

2 Muiarea bărbată veseleaşte pre bărbatul său şi anii lui îi va umplea de pace.

3 Muiarea bună, parte bună; parte să va da celor ce să tem de Domnul.

4 Şi a bogatului şi a săracului inima e bună şi în toată vreamea, faţa veaselă.

5 De trei s-au temut inima mea şi de faţa lucrului al patrulea mă înfricoşez:

6 De pâra cetăţii şi de adunarea norodului şi de asupreala mincinoasă; aceastea toate sânt mai reale decât moartea.

7 Dureare inimii şi jeale easte muiarea râvnitoare asupra muierii şi biciul limbii ceaea ce cu toţi să împreună.

8 Ca jugul de boi, care să clăteaşte, easte muiarea rea; cel ce o ţine pre ea, ca şi cel ce prinde scorpie.

9 Mânie mare easte muiarea beţivă şi ruşinea sa nu o va acoperi.

10 Curviia muierii întru râdicarea ochilor şi în geanele ei să cunoaşte.

11 Preste fata cea fără de ruşine întăreaşte paza, ca, nu aflând prilej, să-şi plinească pofta sa.

12 De ochiul neruşinos fereaşte-te şi nu te mira de-ţi va greşi ţie.

13 Precum călătoriul însătoşat îşi deşchide gura sa şi din toată apa cea de aproape bea.

14 Pre tot parul va şedea şi împrotiva săgeţii va deşchide tulba.

15 Harul muierii va veseli pre bărbatul ei şi oasele lui le va îngrăşea ştiinţa ei.

16 Darul Domnului easte muiarea tăcută şi nu easte schimbare sufletului învăţat.

17 Dar preste dar easte muiarea ruşinoasă şi nici o cumpănire nu easte vreadnică sufletului celui înfrânat.

18 Soarele când răsare întru ceale înalte ale Domnului şi frumseaţa muierii bune podoabă easte casii sale.

19 Lumina, carea luminează în sfeaşnicul cel sfânt, şi frumseaţa feaţii, când easte în vârstă stătornică.

20 Stâlpii de aur pre temeiuri de argint şi picioarele frumoasă preste piepturile celui bine întărit.

21 Fiiule, păzeaşte-ţi întreagă floarea vârstei tale şi nu da altora tăriia ta.

22 Când vei afla ţarina roditoare, samănă sămânţele tale, nădăjduind întru neamul tău cel bun.

23 Şi aşea, pruncii tăi, carii vor trăi având luminarea neamului bun, să vor mări.

24 Muiarea curvă aseamenea scroafei să va socoti; iară cea măritată, carea umblă după curvie, turnul morţii să va judeca a fi celor ce să apropie la ea.

25 Muiarea cea fără de frica lui Dumnezeu parte să va da celui fără de leage; iară cea cu frica lui Dumnezeu să dă celui ce să teame de Domnul.

26 Muiarea cea de necinste nu va băga samă de ocară; iară fata cea de cinste şi de bărbat să va sfii.

27 Muiarea cea făr’ de ruşine ca o căţea să va socoti; iară ceaea ce are ruşine să va teame de Domnul.

28 Muiarea care cinsteaşte tuturor să va părea înţăleaptă; iară carea nu-l cinsteaşte trufaşă, fără de frica lui Dumnezeu, la toţi să va cunoaşte.

29 Muiarea strigătoare şi limbută ca gonirea vrăjmaşilor să va socoti.

30 Şi sufletul fieştecărui om, carele cu de aceste obiceaiuri s-au obicinuit, întră gâlcevi de războiu îşi va petreace viiaţa.

31 Pentru doao lucruri să întristă inima mea şi pentru al treilea, vine mie mânie:

32 Omul războinic scade pentru neavearea, şi oamenii cei înţălegători nu să bagă în samă.

33 Când să abate neştine de la dreptate la păcat, Domnul pre acela-l va găti spre sabie.

34 Anevoie va scăpa neguţătoriul de greşeală şi cârcimariu nu va fi fără de păcat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.