×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 25

Trei lucruri sânt plăcute lui Dumnezeu şi trei urâte. Noao cugetări fericeaşte inima. Despre muiarea limbută şi rea.

1 În trei m-am împodobit şi m-am sculat frumoasă înaintea Domnului şi înaintea oamenilor:

2 Unirea fraţilor şi prieteşugul vecinilor şi bărbatul şi muiarea, care să înţăleg bine unul cu altul.

3 Iară trei lucruri au urât sufletul mieu şi foarte m-am scârbit de viiaţa lor:

4 Săracul trufaş şi bogatul mincinos şi bătrânul preacurvariu, lipsit de înţelepciune.

5 În tinereaţele tale nu ai adunat şi cum vei afla la bătrâneaţele tale?

6 Cât de frumos lucru easte cărunteaţelor judecata, şi celor bătrâni a cunoaşte sfatul.

7 Cât e de frumoasă la cei bătrâni înţelepciunea, şi la cei măriţi, înţăleagerea şi sfatul.

8 Cununa bătrâneaţelor easte ispitirea de multe, şi mărirea lor, frica Domnului.

9 Noao cugetări am fericit în inima mea, şi a zeacea o voiu grăi cu limba:

10 Omul, carele are bucurie de fii, carele trăiaşte şi veade cădearea vrăjmaşilor.

11 Fericit e cel ce lăcuiaşte cu muiare înţelegătoare, şi carele cu limba nu au alunecat, şi carele nu au slujit celui mai nevreadnic decât sine.

12 Fericit e cel ce au aflat înţelepciunea şi cel ce o grăiaşte la urechile celor ce o ascultă.

13 Cât de mare easte cel ce au aflat înţelepciunea? Ci nu easte mai mare decât cel ce să teame de Domnul.

14 Frica Domnului toate le covârşeaşte, şi cel ce o ţine pre ea cui să va asemăna?

15 Toată rana, nu easte ca rana inimii, şi toată răutatea, nu easte ca răutatea muierii.

16 Toată asupreala, nu easte ca asupreala celor ce te urăsc, şi toată izbânda, nu easte ca izbânda vrăjmaşilor.

17 Nu easte cap mai veninat decât capul şearpelui, şi nu easte mânie, decât mâniia vrăjmaşului.

18 Mai voiesc a lăcui cu leu şi cu bălaor, decât a lăcui cu muiarea rea.

19 Răutatea muierii schimbă obrazul ei şi întunecă faţa ei ca un sac.

20 În mijlocul vecinilor săi va cădea bărbatul ei şi, auzind, va suspina amar.

21 Toată răutatea e mică pre lângă răutatea muierii; soartea păcătosului să cază preste ea.

22 Cum e suişul năsipos în picioarele bătrânului, aşea e muiarea limbută bărbatului lin.

23 Nu căuta la frumseaţa muierii şi nu pofti muiare pentru frumseaţă.

24 Mânie şi obrăznicie şi ruşine mare easte când muiarea agoniseaşte bărbatului său.

25 Inimă smerită şi faţă tristă şi rana inimii easte muiarea rea.

26 Mâini leaneşe şi genunchi slăbănoage, muiarea rea, carea nu-şi fericeaşte bărbatul său.

27 De la muiare easte începutul păcatului şi prin ea toţi murim.

28 Nu da apei loc să iasă, nici muierii reale, volnicie.

29 De nu umblă după mâna ta, de la trupul tău o taie pre ea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.