×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 21

Învaţă a să feri de păcatul obicinuit şi, deosebi, aducând înainte multe fealiuri de păcate.

1 Fiiule, păcătuit-ai? Să nu mai adaogi încă; şi pentru ceale mai dinainte ale tale te roagă.

2 Ca de faţa şearpelui fugi de păcat, că, de te vei apropiia de el, te va muşca.

3 Dinţi de leu sânt dinţii lui, care omoară sufletele oamenilor.

4 Ca sabiia, cea de amândoao părţile ascuţită, easte toată fărădeleagea; rana ei nu are vindecare.

5 Batjocora şi sumeţiia vor pustii avuţiia; aşea şi casa celui trufaş să va pustii.

6 Rugăciunea săracului, din gură până la urechile lui, şi judecata lui degrab va veni.

7 Cel ce ureaşte mustrarea urmează pre păcătos, şi cel ce să teame de Domnul să va întoarce din inimă.

8 De departe easte cunoscut cel cu limba tare, şi cel înţălept ştie când lunecă el.

9 Cel ce-şi zideaşte casă cu bani străini aseamenea easte celui ce-şi adună pietri de mormânta.

10 Câlţi adunaţi easte adunarea celor fără de leage, şi perirea lor, pară de foc.

11 Calea păcătoşilor easte netezită cu pietri, şi la sfârşitul ei easte groapa iadului.

12 Cel ce păzeaşte leagea îşi stăpâneaşte cugetul său; şi sfârşitul teamerii de Domnul easte înţălepciunea.

13 Nu să va învăţa cel ce nu easte isteţ; easte isteţie carea înmulţeaşte amărâciunea.

14 Ştiinţa celui înţălept să va înmulţi ca un potop şi sufletul lui ca un izvor de viiaţă.

15 Inima nebunului, ca un vas spart, şi nici o ştiinţă nu va ţinea.

16 Cuvânt înţălept de va auzi cel ştiutoriu, lăuda-l-va pre el şi preste el va adaoge.

17 Auzit-au cel răsfăţat şi nu i-au plăcut, şi l-au lăpădat după dosul său.

18 Vorba nebunului, ca sarcina în cale, iară prin buzele celui înţălept să va afla har.

19 Gura înţăleptului să va căuta întru adunare şi cuvintele lui le va cugeta în inimă.

20 Ca o casă stricată, aşea easte celui nebun înţălepciunea, şi ştiinţa celui neînţălegătoriu, cuvinte neispitite.

21 Obeade în picioarele celor nebuni easte învăţătura şi ca cătuşile în mâna cea dreaptă.

22 Nebunul, când râde, îşi înalţă glasul său, iară omul înţălept abiia încet va zimbi.

23 Ca podoaba cea de aur easte învăţătura la cel înţălept şi ca brăţarea în braţul drept.

24 Piciorul nebunului grabnic easte în casă, iară omul cel ce are multă ştiinţă să va ruşina de faţă.

25 Nebunul pre uşe să uită în casă, iară omul cel învăţat stă afară.

26 Semn de om prost easte a asculta la uşe, iară cel înţălept să va îngreoia cu necinste.

27 Buzele străinilor întru aceastea să vor îngreoia, iară cuvintele celor înţălepţi să vor cumpăni.

28 În gura nebunilor easte inima lor, iară în inima înţălepţilor easte gura lor.

29 Când blastămă cel necredincios pre Satana, însuşi îşi blastămă sufletul său.

30 Pângăreaşte sufletul său cel ce şopteaşte şi, oriunde va lăcui, să va urî.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.