×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 2

Cel ce vrea să slujască lui Dumnezeu rămâie în dreptate, în frica lui Dumnezeu şi în răbdare. Iară cel ce să teame de Dumnezeu crează şi nădăjduiască într-Însul şi mari roduri vor lua. Iară necredincioşilor şi nerăbdătorilor, amar. Să arată şi folosul teamerii de Dumnezeu.

1 Fiiule, când vei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteaşte-ţi sufletul tău spre ispită.

2 Îndreptează-ţi inima ta şi rabdă şi să nu te grăbeşti în vreamea veniriia.

3 Lipeaşte-te de El şi nu te depărta, ca să creşti întru ceale de apoi ale tale.

4 Tot ce să va întâmpla ţie priimeaşte şi întru schimbările smereniei tale delungă de la tine măniia.

5 Că în foc să lămureaşte aurul; iară oamenii cei priimiţi, în cuptoriul smereniei.

6 Creade Lui şi-ţi va ajuta ţie. Îndreptează căile tale şi nădăjduiaşte spre Dânsul.

7 Cei ce vă teameţi de Domnul, aşteptaţi mila Lui şi nu vă abateţi, ca să nu cădeţi.

8 Cei ce vă teameţi de Domnul, creadeţi Lui şi nu va cădea plata voastră.

9 Cei ce vă teameţi de Domnul, nădăjduiţi ceale bune şi veseliia veacului şi a milei.

10 Uitaţi-vă la neamurile ceale din început şi vedeţi cine au nădăjduit spre Domnul şi s-au ruşinat?

11 Sau cine au petrecut în frica Lui şi au fost părăsit? Sau cine L-au chemat pre El şi au fost trecut cu vedearea?

12 Îndurătoriu şi milostiv e Domnul şi iartă păcatele şi mântuiaşte în vreamea năcazului.

13 Vai, inimilor celor fricoase şi mâinilor celor slabe şi păcătosului, carele umblă pre doao căi!

14 Vai, inimii ceii slabe, că nu creade, pentru aceaea nu să va acoperi!

15 Vai, voao, cei ce aţi pierdut răbdarea, şi ce veţi face când va cerca Domnul?

16 Cei ce să tem de Domnul nu vor fi necrezătorib cuvintelor Lui, şi cei ce-L iubesc pre El vor păzi căile Lui.

17 Cei ce să tem de Domnul vor căuta bunăvoinţa Lui, şi cei ce-L iubesc pre Elc să vor umplea de leage.

18 Cei ce să tem de Domnul vor găti inimile sale şi înaintea Lui vor smeri sufletele sale.

19 Să cădem în mâinile Domnului şi nu în mâinile oamenilor.

20 Că, precum e mărirea Lui, aşea e şi mila Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.