×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 18

Milostivirea şi îndelungă răbdarea lui Dumnezeu şi putearea Lui cine o va cerca? Cu cumpăt a vorbi. Trebuie a să ruga. A să feri de poftele ceale reale.

1 Cel ce trăiaşte în veac au zidit toate de obşte.

2 Domnul singur easte drepta.

3 Nimănui n-au făcut puteare, ca să vestească lucrurile Lui, şi cine va cerca mărimile Lui?

4 Putearea mărimei Lui cine o va număra, şi cine va adaoge a grăi milele Lui?

5 Nu pot împuţina, nici a adaoge, nici a cerca minunile Domnului.

6 Când va sfârşi omul, atunci va înceape, şi când va înceta, atunci nu va fi.

7 Ce easte omul şi ce easte folosul lui? Ce easte binele lui şi ce easte răul lui?

8 Numărul zilelor omului, mult o sută de ani.

9 Ca o picătură de apă din mare şi ca un grăunţ de năsip, aşea sânt de puţini anii în zioa veacului.

10 Pentru aceaea, lor îndelung răbdătoriu easte Domnul şi au vărsat preste ei mila Sa.

11 Văzut-au şi au cunoscut perirea lor, că rea easte; pentru aceaea, au înmulţit milostivirea Sa.

12 Mila omului cătră deaproapele său; iară mila Domnului preste tot trupul.

13 Mustrând şi certând şi învăţind şi întorcând ca un păstoriu turma Sa.

14 Pre cei ce priimesc învăţătura îi miluiaşte, şi pre cei ce să sârguiesc spre judecăţile Lui.

15 Fiiule, în ceale bune nu da plânsoare şi în toată darea nu da întristarea cuvintelor.

16 Au nu roaoa răcoreaşte căldura? Aşea, mai bun easte cuvântul decât darea.

17 Au nu easte mai bun cuvântul decât darea cea bună? Şi amândoao sânt la omul cel plin de dar.

18 Nebunul cu nemulţămire împută, şi darul celui pismaş slăbeaşte ochii.

19 Mai înainte de ce vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală, te grijeaşte.

20 Mai înainte de judecată, ispiteaşte-te pre tine şi în ceasul cercetării vei afla milă.

21 Mai înainte de boală, smereaşte-teb şi în vreamea păcatelor arată întoarcere.

22 Nu te împiedeca a plini făgăduinţa în vreame bună şi nu aştepta până la moarte să te îndreptezi.

23 Mai înainte de ce făgăduieşti, te găteaşte pre tine, şi nu fi ca omul cel ce ispiteaşte pre Domnul.

24 Adu-ţi aminte de mâniia cea din zioa săvârşirii, şi de vreamea izbândei, când va întoarce Dumnezeu faţa.

25 Adu-ţi aminte de vreamea foametei, în vreamea săturării, şi de sărăcie şi de lipsă, în zilele avuţiei.

26 De dimineaţa până seara să mută vreamea şi toate sânt grabnice înaintea Domnului.

27 Omul înţelept întru toate să va teame, şi în zilele păcatelor să va feri de greşeală.

28 Tot cel înţelegătoriu cunoaşte înţelepciunea şi celui ce o au aflat pre ea va da mărturisire.

29 Cei înţelepţi la cuvinte, şi ei s-au înţelepţit, şi au ploat pilde alease contenirea sufletuluic.

30 După poftele tale nu mearge, şi de cătră poftele tale te întoarce.

31 De vei da sufletului tău plăcearea poftei, te va face pre tine bucurie vrăjmaşilor tăi.

32 Nu te veseli cu multă desfătăciune, nici te lega cu îngreunarea ei.

33 Nu te face sărac, făcând ospeaţe din împrumutare, când nu ai nimic în pungăd.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.