×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 17

Despre zidirea omului. Îndemnarea la pocăinţă şi spre lauda lui Dumnezeu, Care ştie lucrurile oamenilor.

1 Domnul au făcut din pământ pre om şi iarăşi l-au întors în pământ.

2 Zile cu număr şi vreame i-au dat lui şi le-au dat lor stăpânire preste ceale ce sânt pre pământ.

3 După cuviinţa lor, i-au îmbrăcat pre ei cu vârtute, şi după chipul Său i-au făcut pre ei.

4 Şi au pus frica lui preste tot trupul, şi l-au făcut domn fierilor şi paserilor.

5 Sfat şi limbă şi ochi, urechi şi inimă le-au dat lor ca să gândească.

6 Cu ştiinţa înţăleagerii i-au umplut pre. ei, şi bune şi reale le-au arătat lor.

7 Pus-au ochiul Său preste inimile lor, ca să le areate lor mărimea lucrurilor Sale.

8 Şi numele sfinţeniei vor lăuda, ca să grăiască mărimea lucrurilor Luia.

9 Pusu-le-au lor ştiinţă, şi leagea vieţii le-au dat lor moştenire.

10 Legătură veacinică au făcut cu ei, şi judecăţile Sale le-au arătat lor.

11 Mărimea mărirei Sale au văzut ochii lor, şi mărirea glasului lor au auzit ureachiia lor.

12 Şi le-au zis lor: „Feriţi-vă de toată nedreptatea” şi au poruncit lor, unuia, fieştecăruia, pentru deaproapele său.

13 Căile lor înaintea Lui sânt pururea, nu să vor ascunde de la ochii Lui.

14 Fieştecărui neam au pus povăţuitoriu,. şi partea Domnului Israil easte.

15 Toate lucrurile lor ca soarele sânt înaintea Lui, şi ochii Lui, neîncetaţi preste căile lor.

16 Nu sânt ascunse nedreptăţile lor înaintea Lui, şi toate păcatele lor sânt înaintea Domnului.

17 Milosteniia bărbatului easte ca o peceate cu El, şi mulţămita omului ca lumina ochiului o va păzi.

18 După aceaea, să va scula şi va răsplăti lor, şi răsplătirea lor în capul lor o va întoarce.

19 Însă celor ce să pocăiesc le-au dat întoarcere şi pre cei ce slăbesc îi îndeamnă la răbdare.

20 Întoarce-te la Domnul şi părăseaşte păcatele, roagă-te înaintea feaţii Lui şi împuţinează sminteala ta.

21 Sârguiaşte cătră Cel Preaînalt şi te întoarce de la nedreptate şi foarte te scârbeaşte de lucrul urât.

22 Pre Cel Preaînalt cine-L va lăuda în iadb în locul celor vii şi a celor ce dau mărturisire?

23 De la cel mort, ca de la cel ce nu easte, au perit mărturisirea. Cel viu şi sânătos va lăuda pre Domnul.

24 Cât e de mare milosteniia Domnului şi mila celor ce să întorc la El?

25 Că nu pot toate să fie întru oameni, că nu easte nemuritoriu fiiul omului.

26 Ce e mai luminos decât soarele? Şi acesta scade; şi ce e rău va gândi trupul şi sângele.

27 El priveaşte putearea înălţimei ceriului, şi toţi oamenii sânt pământ şi cenuşe.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.