×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 15

Folosul teamerii de Dumnezeu şi a înţelepciunii ceii adevărate. Să pomeneaşte slobozirea voinţii.

1 Cel ce să teame de Domnul va face ceale bunea, şi cel ce ţine leagea va prinde pre ea.

2 Şi-l va întimpina pre el ca o mumă şi ca muiarea tinereaţelor îl va priimi pre el.

3 Hrăni-l-va pre el cu pâinea înţeleagerii şi cu apa înţelepciunei îl va adăpa pre el.

4 Răzăma-să-va întru ea şi nu să va clăti, ţinea-să-va de ea şi nu să va ruşina.

5 Şi-l va înălţa pre el mai mult decât pre cei de aproape ai lui şi în mijlocul adunării va deşchide gura lui.

6 Desfătare şi cunună de bucurie şi nume veacinic va moşteni.

7 Oamenii cei nebuni nu o vor cuprinde pre ea, şi bărbaţii cei păcătoşi nu o vor vedea pre ea.

8 Departe easte de trufie, şi oamenii cei mincinoşi nu-şi vor aduce aminte de ea.

9 Nu e frumoasă lauda în gura păcătosului, că nu easte de la Domnul trimisă lui.

10 Că întru înţelepciune să va grăi lauda, şi Domnul o va îndrepta pre ea.

11 Să nu zici că „Pentru Domnul m-am depărtat”, că ceale ce El le-au urât nu le-i face.

12 Să nu zici că „El m-au înşelat”, că nu are El lipsă de omul păcătos.

13 Toată urâciunea o au urât Domnul şi nu easte iubită celor ce să tem de Dânsul.

14 El, din început, au făcut pre om şi l-au lăsat pre el în mâna sfatului său.

15 De vei vrea, vei ţinea poruncile şi credinţa şi vei face ceale bine plăcute.

16 Pus-au înaintea ta foc şi apă, ori la care vei vrea, vei tinde mâna ta.

17 Înaintea oamenilor easte viiaţa şi moartea, şi oricarea-i va plăcea să va da lui.

18 Că multă e înţelepciunea Domnului; tare easte El întru puteare şi veade toate.

19 Şi ochii Lui sânt preste cei ce să tem de El, şi El va cunoaşte tot lucrul omului.

20 Şi nimănui nu au poruncit să lucre păgâneaşte şi nimănui nu au dat slobozenie să păcătuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.