×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 14

Greşala limbii. Vredniciile scumpului, facerile de bine. Deprinderea înţelepciunii.

1 Fericit bărbatul carele n-au alunecat cu gura sa şi nu să răneaşte cu măhniciunea păcatului.

2 Fericit easte pre carele nu-l vinovăţeaşte sufletul lui şi carele nu au căzut de la nădeajdea sa.

3 Bărbatului ticăit nu sânt bune avuţiile, şi omului pismos pentru ce sânt avuţii?

4 Cel ce adună din sufletul său altora adună, şi cu bunătăţile lui alţii să vor desfăta.

5 Cel ce easte şie rău cui va fi bun? Şi nu să va veseli cu averile sale.

6 Nimica nu easte mai rău decât cel ce-şi pismuiaşte şie; şi aceasta easte răsplătirea răutăţii lui.

7 Şi de face bine, din uitare face; iară, mai pre urmă, arată răutatea sa.

8 Rău easte cel ce pismuiaşte cu ochiul şi cel ce-şi întoarce faţa şi cel ce treace cu vedearea sufletele.

9 Ochiul lacomului nu să satură cu o parte, şi nedreptatea celui rău usucă sufletul.

10 Ochiul rău îşi pismuiaşte pentru pâne, şi la masa sa va fi lipsit.

11 Fiiule, cât vei putea fă-ţi bine ţie şi ado Domnului aduceri vreadnice.

12 Adu-ţi aminte că moartea nu zăboveaşte şi diiata iadului nu s-au arătat ţie.

13 Mai înainte de ce vei muri, fă bine priiatinului, şi după cât poţi, întinde şi dă lui.

14 Să nu întârziezi în zioa cea bună şi partea poftei ceii bune să nu te treacă.

15 Au nu altuia vei lăsa trudele tale şi ostenealele tale să le împarţă cu soarte?

16 Dă şi ia, şi-ţi sfinţeaşte sufletul tău, că în iad nu easte a căuta desfătăciuni.

17 Tot trupul ca o haină să învecheaşte, că legătură din veac easte cu moarte a muri.

18 Ca frunzele ceale ce înverzesc în copaciu des, unele cad, altele răsar,

19 Aşea e rodul trupului şi al sângelui, unul moare şi altul se naşte.

20 Tot lucrul ce să strică să sfârşeaşte, şi cel ce-l face pre el să va duce cu el.

21 Fericit bărbatul carele întru înţelepciune să va săvârşi şi carele cu priceapere va vorbi.

22 Cel ce socoteaşte căile ei în inima sa şi ceale ascunse ale ei le gândeaşte.

23 Cel ce aleargă după ea ca un iscoditoriu şi la căile ei priveghează.

24 Cel ce să uită pre ferestrile ei şi la uşile ei ascultă.

25 Cel ce sălăşluiaşte aproape de casa ei va împlânta ţeruşi în păreţii ei, întinde-va cortul său după mâinile ei şi să va sălăşlui întru odihna bunătăţilor.

26 Pune-va pre fiii săi supt acoperemântul ei, şi supt ramurile ei va petreace.

27 Scăpa-va supt dânsa de fierbinţală şi întru mărirea ei să va odihni.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.