×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 13

Primejdioasă e însoţirea cu cel mândru şi bogat şi putearnic. Iubeaşte pre Dumnezeu şi pre deaproapele. Nu să şeade bogatului cu cel sărac, şi acesta urgisindu-să, acela să cinsteaşte.

1 Cel ce să atinge de smoală mânjî-să-va, şi cel ce să împreună cu cel trufaş aseamenea lui va fi.

2 Povară mai grea decât poţi să nu râdici; aşea şi cu cel mai tare decât tine şi mai bogat nu te însoţi.

3 Ce, să împreună oala cu căldarea? Că să va izbi şi să va sparge.

4 Cel bogat au făcut strâmbătate şi încă el s-au mâniiat.

5 Celui sărac s-au făcut strâmbătate şi el să roagă de iertăciune.

6 Până îi vei fi de folos, va lucra întru tine, iară de te vei lipsi, te va părăsi.

7 De ai, va trăi cu tine şi te va deşerta şi nu-i va fi milă.

8 De eşti lui de lipsă, te va înşela, şi zâmbindu-ţi a râde, îţi va da nădeajde.

9 Grăi-va ţie bune şi va zice: „Ce-ţi trebuie?” Şi te va ruşina pre tine cu bucatele sale, de doao sau de trei ori, până ce te va deşerta, şi mai pre urmă va râde de tine.

10 După aceaea, te va vedea pre tine şi te va părăsi şi va clăti cu capul său asupra ta.

11 Ia aminte să nu te înşeli şi să nu te slobozi în veseliia ta.

12 Când te chiiamă cel putearnic, fă-te ca cum te-ai feri, şi cu atâta mai mult te va chema.

13 Nu te vârî, ca să nu te scoţi afară, nici sta departe, ca să nu fii uitat.

14 Nu lungi vorba cu el, nici creade cuvintelor celor multe a lui.

15 Că cu vorba cea multă te va ispiti şi ca cum ar râde te va întreba.

16 Nemilostiv easte cel ce nu-şi ţine cuvintele, şi nu va scăpa de rău şi de legături.

17 Păzeaşte-te şi foarte bine-ţi ia sama, că cu cădearea ta umbli.

18 Tot dobitocul iubeaşte pre cel aseamenea şie, şi tot omul pre deaproapele său.

19 Tot trupul să împreună cu cel de fealiul său, şi omul cu cel aseamenea şie să va însoţi.

20 Au împreuna-să-va lupul cu mielul? Aşea cel păcătos cu cel cuvios.

21 Ce pace easte leoaiei cu cânele? Şi ce pace celui bogat cu cel sărac?

22 Vânatul leilor sânt colunii în pustie; aşea, păşunea celor bogaţi sânt săracii.

23 Urâtă easte trufaşului smereniia; aşea, urât easte bogatului săracul.

24 Pre bogat, când să clăteaşte, îl razămă priiatinii. Iară pre cel sărac, când cade, îl scot afară priiatinii.

25 Bogatul, când lunecă, mulţi sânt carii îl sprijinesc. Grăit-au ce nu să cădea şi l-au îndreptata pre el.

26 Cel smerit au greşit, şi încă-l şi ceartă pre el, grăit-au înţelepţeaşte şi nu i s-au dat loc.

27 Bogatul au vorbit şi toţi au tăcut, şi cuvântul lui până la nori l-au înălţat.

28 Săracul au grăit şi zic: „Cine easte acesta?” Şi de să împiiadecă, îl răstoarnă pre el.

29 Bună easte avuţiia la cel ce easte făr’ de păcat, şi rea easte sărăciia în gura celui necredincios.

30 Inima omului schimbă faţa lui, ori spre bune, ori spre reale.

31 Faţa veaselă easte semn că inima întru ceale bune petreace; iară aflarea pildelor easte cugetare cu osteneală.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.