×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 12

Fă bine dreptului, iară pre cel păcătos şi necredincios nu-l ajuta. Că anevoie să cunoaşte priiatinul, din nepriiatin. Nepriiatinul, de să va şi arăta a fi priiatin, nu-i creade. De vei face bine, vezi cui faci şi vei fi binecuvântat.

1 De faci bine, să ştii cui faci şi vei avea mulţămită pentru facerea ta de bine.

2 Fă bine bunului credincios şi vei afla răsplătire, de nu de la el, de la Cel Preaînalt.

3 Nu easte bine celui ce pururea petreace întru răutăţi şi nu dă milostenie.

4 Dă celui cuvios şi nu ajuta celui păcătos.

5 Fă bine celui smerit şi nu da celui necredincios.

6 Opreaşte pâinea lui şi nu-i da, ca nu cu acealea să se întărească asupra ta.

7 Că îndoite răutăţi vei afla întru toate bunătăţile, care vei face lui.

8 Că şi Cel Preaînalt au urât pre cei păcătoşi şi celor necredincioşi va răsplăti izbândă.

9 Dă celui bun şi nu ajuta pre cel păcătos.

10 Nu să arată în fericire, carele easte priiaten, nici în ceale reale nu să ascunde vrăjmaşul.

11 Când easte în bine omul, vrăjmaşii lui să întristează, iară când easte în rău, şi priiatenul să desparte.

12 Nu creade vrăjmaşului tău în veaci, că în ce chip arama să rugineaşte, aşea şi răutatea lui.

13 Şi de să va smeri să umble plecat, întăreaşte-ţi sufletul tău şi te păzeaşte de el.

14 Şi vei fi lui ca cel ce ştearge oglinda, şi vei cunoaşte că nu au lăpădat toată rugina.

15 Nu-l pune să stea lângă tine, ca să nu te împingă pre tine şi să stea el în locul tău.

16 Să nu-l pui să şează de-a dreapta ta, ca nu cumva să caute scaonul tău şi mai pre urmă vei cunoaşte cuvintele meale, şi de graiurile meale te vei umilia.

17 Cui va fi milă de descântătoriul cel muşcat de şearpeb şi de toţi cei ce să apropie de fiiară?

18 Aşea şi de cel ce mearge la omul păcătos şi să învăluiaşte cu păcatele lui.

19 Un ceas va rămânea cu tine, iară de vei fi fără de noroc, nu va rămânea cu tine.

20 Şi cu buzele sale te va îndulci vrăjmaşul şi multe-ţi va şopti şi-ţi va grăi bune.

21 Iară în inimă va sfătui să te surpe în groapă, cu ochii va lăcrăma vrăjmaşul.

22 Şi de va afla vreame, nu să va sătura de sânge.

23 De să vor întâmpla ţie reale, afla-l-vei pre el acolo înaintea ta, cu ochii săi va lăcrăma vrăjmaşul, şi ca cum ţ-ar ajuta, va săpa supt picioarele tale.

24 Clăti-va capul său şi va bate în pălmile sale, şi multe va şopti şi va schimba faţa sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.