×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IISUS, FIIUL LUI SIRAH

Capitolul 1

Înţălepciunea easte necuprinsă şi în zidiri strălucind din veac, de la singur preaputearnicul Dumnezeu îşi trage izvodirea, care o dă celor ce-L iubesc pre El şi să tem de Dânsul. Că frica Domnului, carea aici mult să laudă, nu numai înţelepciunea, ci şi alte bunătăţi poartă cu sine. Însă cu inimă curată trebuie a să apropiia cătră Dumnezeu.

1 Toată înţelepciunea easte de la Domnul şi cu El easte în veac.

2 Năsipul mărilor şi picăturile ploii şi zilele veacului cine le va număra?

3 Înălţimea ceriului şi lăţimea pământului şi adâncul şi înţălepciunea cine le va cerca?

4 Mai înainte de toate s-au zidit înţălepciunea şi înţăleagerea minţii din veac.

5 Izvorul înţălepciunei, cuvântul lui Dumnezeu întru ceale înalte, şi căile ei, porunci veacinice.

6 Rădăcina înţălepciunei cui s-au descoperit? Şi meşteşugurile ei cine le-au cunoscut?

7 Unul easte înţelept, înfricoşeat foarte, Cel ce şeade pre scaonul Său.

8 Domnul, El o au zidit pre ea şi o au văzut şi o au numărat pre ea şi o au răvărsat preste toate lucrurile Sale,

9 Şi preste tot trupul după dăruirea Sa, şi o au dat pre ea celor ce-L iubesc pre El.

10 Frica Domnului, mărire şi laudă şi veselie şi cunună de bucurie.

11 Frica Domnului va desfăta inima şi va da veselie şi bucurie şi lungime de zile.

12 Celui ce să teame de Domnul bine-i va fi întru ceale mai de pre urmă şi în zioa sfârşitului său va afla har.

13 Începutul înţălepciunei easte a să teame de Dumnezeu, şi cu cei credincioşi în zgău s-au zidit, împreună cu ei.

14 Şi cu oamenii temeliia veacului au încuibat şi cu sămânţa lor să încreade.

15 Saţiul înţălepciunei easte a să teame de Domnul şi îi îmbată pre ei din rodurile sale.

16 Toată casa lui o va umplea de ceale ce pofteaşte şi cămările lui de rodurile ei.

17 Cununa înţălepciunei, frica Domnului, carea odrâsleaşte pace şi vindecare de însânătoşeare; şi au văzut şi o au numărat pre ea.

18 Ştiinţă şi cunoştinţă de înţăleagere ca ploaia au vărsat şi au înălţat mărirea celor ce să ţin de dânsa.

19 Rădăcina înţălepciunei easte a să teame de Domnul şi ramurile ei, lungime de zile.

20 Frica Domnului goneaşte păcatele; şi la cine petreace, întoarce de la acela mâniia.

21 Mâniia nedreaptă nu să va putea îndrepta, că pripa mâniei lui cădeare lui easte.

22 Până la o vreame, va suferi cel îndelung răbdătoriu, după aceaea, va răsări lui veselie.

23 Până la o vreame, îşi va ascunde cuvintele sale şi buzele celor credincioşi vor grăi sfatul lui.

24 Întru vistieriile înţălepciunei sânt pildele ştiinţăi; iară urâciune easte celui păcătos, evlaviia lui Dumnezeu.

25 Pofteşti înţălepciune? Ţine poruncile şi Domnul o va da pre ea ţie.

26 Că înţălepciunea şi învăţătura easte frica Domnului şi plăcute sânt Lui credinţa şi blândeaţele.

27 Nu fi necrezătoriu fricăi Domnului şi să nu te apropii la El cu inimă îndoită.

28 Nu te făţărnici în gurile oamenilor, şi buzelor tale ia aminte.

29 Nu te înălţa pre tine, ca să nu cazi şi să aduci necinste sufletului tău.

30 Şi să descopere Domnul ceale ascunse ale tale şi în mijlocul adunării să te surpe pre tine,

31 Pentru că nu te-ai apropiiat la frica Domnului şi inima ta este plină de vicleşug.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.