×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 9

Solomon, cunoscându-şi slăbiciunea sa, ceare de la Dumnezeu înţălepciune, carea tuturor e de lipsă, dar, mai vârtos, povăţuitorilor noroadelor, pentru că înţălepciunea omenească greşeaşte.

1 Dumnezeul părinţilor şi Doamne al milii, Cel ce ai făcut toate cu cuvântul Tău,

2 Şi cu înţălepciunea Ta ai pus pre om să stăpânească preste zidirile ceale făcute de Tine,

3 Şi să ocârmuiască lumea cu cuviinţă şi cu dreptate, şi cu suflet drept să judece judecată.

4 Dă-mi mie înţălepciunea, carea stă aproape de scaonul Tău, şi nu mă lăpăda din slugile Tale.

5 Că sluga Ta sânt eu şi fiiul slujnicii Tale, om slab şi cu viiaţă scurtă, şi mai mic a înţăleage judecata şi legile.

6 Că de va şi fi cineva desăvârşit întru fiii oamenilor, de-i va lipsi înţălepciunea cea de la Tine, întru nimica să va socoti.

7 Tu mai înainte m-ai ales pre mine împărat norodului Tău şi judecătoriu fiilor Tăi şi featelor.

8 Zis-ai să zidesc besearică în muntele cel sfânt al Tău şi în cetatea lăcuinţii Tale, jertvenic, asemănarea cortului celui sfânt, carele mai înainte l-ai gătit dintru început.

9 Şi cu Tine easte înţelepciunea, carea ştie faptele Tale şi carea era de faţă când ai făcut lumea, şi carea ştie ce easte plăcut înaintea ochilor Tăi, şi ce e drept întru poruncile Tale; trimite-o pre ea din sfintele ceriuri şi de la scaonul mărirei Tale;

10 Trimite-o pre ea, ca să fie cu mine întru osteneale şi să cunosc ce e bine plăcut înaintea Ta.

11 Că aceaea toate le ştie şi le înţăleage şi mă va povăţui întru lucrurile meale înţelepţeaşte, şi mă va păzi întru mărirea sa.

12 Şi vor fi priimite lucrurile meale şi voiu judeca pre norodul Tău cu dreptate şi voiu fi vreadnic de scaonul tătâne-mieu.

13 Că ce om va cunoaşte sfatul lui Dumnezeu? Sau cine va gândi ce voiaşte Dumnezeu?

14 Că gândurile muritorilor sânt cu frică şi cu greşeală cugetele lor.

15 Că trupul cel putrezitoriu îngreoiază sufletul, şi lăcuinţa cea pământească apasă pre mintea cea cu multă grije.

16 Şi abiia chipzuim ceale de pre pământ, şi ceale ce ne sânt în mâini cu osteneală aflăm, iară ceale din ceriuri cine le-au cercat?

17 Şi sfatul Tău, cine-l va cunoaşte, de nu vei da Tu înţălepciune, şi de nu vei trimite pre Duhul Tău cel Sfânt dintru ceale înalte?

18 Că aşea să se îndrepteaze cărările celor de pre pământ.

19 Şi să se înveaţe oamenii ceale plăcute Ţie şi cu înţălepciunea să se mântuiască”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.