×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 4

Cei curaţi întru multe să deschilinesc de cătră cei preacurvari. Despre sfârşirea dreptului, celui cuprins de moarte. Care bătrâneaţe sânt cinstite? Şi cum că pre cei drepţi de multe ori îi ia Dumnezeu din lume, ca să nu-i înşeale cei necredincioşi, şi cât să osebeaşte sfârşitul acestora.

1 Mai bine easte a nu avea prunci şi a avea bunătate, că nemurire e întru pomenirea ei, că şi la Dumnezeu să cunoaşte bunătatea, şi la oameni.

2 Şi când easte de faţă, o urmează, şi deacă să duce, o doresc, şi în veac cununată petreace, biruind nevoinţa celor nepângărite biruinţe.

3 Iară mulţimea pruncilor necredincioşilor nu să va folosi, şi din odraslele pruncilor nu să va înrădăcina adânc, nici va fi temeiu întărit.

4 Că de va şi odrăsli câtăva vreame în stâlpări, cu sminteală fiind, să vor clăti de vânt şi de putearea vânturilor să vor dezrădăcina.

5 Împregiur să vor frânge ramurile, nefiind desăvârşit, şi rodul lor nefiind copt, şi nu bun la mâncare şi de nici un folos.

6 Că fiii cei ce să nasc din paturile ceale fără de leage mărturii sânt răutăţii asupra părinţilor, întră cercetarea lor.

7 Iară dreptul, de să va sfârşi, şi mai înainte întru odihnă va fi.

8 Că bătrâneaţele sânt cinstite, nu ceale de mulţi ani, nici ceale ce să numără cu numărul anilor.

9 Şi cărunteaţele sânt înţălepciunea oamenilor şi vârsta bătrâneaţelor, viiaţă nespurcată.

10 Plăcut lui Dumnezeu fiind, l-au iubit, şi, vieţuind întră păcătoşi, s-au mutat.

11 Răpitu-s-au, ca să nu schimbe răutatea mintea lui sau înşelăciunea să înşeale sufletul lui.

12 Că râvna răutăţii întunecă ceale bune şi neînfrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate.

13 Sfârşindu-să curând, au plinit ani îndelungaţi.

14 Că plăcut era Domnului sufletul lui. Pentru aceasta, s-au grăbit a-l scoate din mijlocul răutăţii.

15 Iară noroadele, văzind, n-au cunoscut. Nici au pus în gând una ca aceasta, că dar şi milă easte întru cuvioşii Lui şi cercetare întru aleşii Lui.

16 Iară dreptul, murind, va osândi pre necredincioşii cei vii, şi tinereaţele, ceale curând săvârşite, pre bătrâneaţele nedreptului, ceale de mulţi ani.

17 Că vor vedea sfârşitul înţăleptului, şi nu vor cunoaşte ce au sfătuit pentru dânsul şi spre ce l-au întemeiat pre el Domnul.

18 Vedea-vor, şi vor defăima, iară Domnul va batjocori pre ei; şi după aceasta, vor cădea cu necinste şi cu ocară întru cei morţi, în veac.

19 Că va rumpe în doao pre ei fără de glas, şi-i va arunca cu faţa în jos, şi va clăti pre dânşii din temelie, şi până la cel de pre urmă să vor pustii întru dureare, şi pomenirea lor va peri.

20 Că vor veni întru cugetul greşealelor sale, spăimântaţi, şi-i vor mustra pre dânşii, de faţă, fărădelegile lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.