×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎNŢELEPCIUNEI

Capitolul 3

Despre fericirea drepţilor, pre carii într-această viiaţă i-au urgisit cei necredincioşi, iară Dumnezeu i-au ales prin ispite. Şi pentru nefericirea necredincioşilor. Despre curăţie şi faptele ceale bune. Şi despre nefericirea preacurvarilor.

1 Iară sufletele drepţilor sânt în mâna lui Dumnezeu şi nu să va atinge de dânsele muncă.

2 Părutu-s-au, întru ochii celor nepricepuţi, a muri şi s-au socotit pedepsire ieşirea lor.

3 Şi meargerea de la noi, sfărâmare, iară ei sânt în pace.

4 Că, înaintea feaţii oamenilor, de vor şi lua munci, nădeajdea lor easte plină de nemurire.

5 Şi puţin fiind pedepsiţi, cu mari faceri de bine să vor dărui, că Dumnezeu i-au ispitit pre dânşii şi i-au aflat Luişi vreadnici.

6 Ca aurul în topitoare i-au lămurit pre ei şi ca o jertvă de ardere întreagă i-au priimit.

7 Şi în vreamea cercetării sale vor străluci şi ca scânteile prea trestie vor fugi.

8 Judeca-vor limbi şi vor stăpâni noroade, şi va împărăţi într-înşii Domnul, în veaci.

9 Cei ce nădăjduiesc spre Dânsul vor înţăleage adevărul şi credincioşii în dragoste vor petreace cu Dânsul, că dar şi milă e întru cuvioşii Lui, şi cercetare întru aleşii Lui.

10 Iară cei necredincioşi, precum au socotit, să vor pedepsi, cei ce au părăsit pre cel drept şi de la Domnul s-au depărtat.

11 Că cel ce defaimă înţelepciunea şi învăţătura ticălos easte, şi deşeartă e nădeajdea lor, şi ostenealele fără de folos, şi netreabnice lucrurile lor.

12 Muierile lor, fără de minte, şi răi, fiii lor.

13 Blăstămată e naşterea lor, că fericită e cea stearpă, carea nu s-au pângărit, carea n-au cunoscut pat cu păcat, avea-va roadă la cercetarea sufletelor.

14 Şi famenul, carele n-au făcut cu mâinile sale fărădeleage, nici au gândit împrotiva Domnului reale, că să va da lui darul credinţei cel ales şi soarte în besearica Domnului, poftită.

15 Că roada ostenealelor bune cu bună cinste easte şi necăzută e rădăcina înţelepciunei.

16 Şi fiii preacurvarilor nu vor fi desăvârşit, şi din patul cel fără de leage sămânţa să va stânge.

17 Că de vor şi avea viiaţă lungă, întru nimica să vor socoti şi necinstite vor fi bătrâneaţele lor ceale mai de pre urmă.

18 Şi de vor muri curând, nu au nădeajde, nici în zioa cunoştinţii, mângăiare;

19 Că a neamului nedrept rău easte sfârşitul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.