×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESDRII A TREIA

Capitolul 7

Săvârşindu-să înnoirea, să sfinţeaşte besearica şi să fac paştile.

1 Atunci, Sisin, biruitoriul Chilo-Siriei şi al Finichiei, şi Satravuzan, şi cei împreună tovarăşi, urmând celor poruncite de la împăratul Darie,

2 Isprăvniciia, preste lucrurile ceale sfinte, mai cu nevoinţă ajutorind bătrânilor, preoţilor şi iudeilor şi stătătorilor besearicii.

3 Şi cu sporiu să făcea lucrurile ceale sfinte, prorocind Agheu şi Zaharie, prorocii.

4 Şi au săvârşit aceastea prin porunca Domnului Dumnezeului lui Israil, şi cu voia lui Chir şi a lui Darie şi Artaxerx, împăratului perşilor.

5 Şi s-au săvârşit Casa cea sfântă, până în 20 şi trei de zile ale lunii lui adar, întru al şeaselea an al lui Darie, împăratului perşilor.

6 Şi au făcut fiii lui Israil şi preoţii şi leviţii şi ceialalţi din robime, carii s-au adaos, după ceale ce sânt scrise în cartea lui Moisi.

7 Şi au adus la sfinţirea Casii Domnului tauri, o sută, berbeci, 2 sute, miei, patru sute,

8 Ţapi, pentru păcatul a tot Israilul, doisprăzeace, după numărul începătorilor de neamurile lui Israil.

9 Şi au stătut preoţii şi leviţii, după neamuri, împodobiţi la lucrurile Domnului Dumnezeului lui Israil, după cartea lui Moisi, şi portarii la fieştecarea poartă.

10 Şi au adus fiii lui Israil, împreună cu cei din robie, paştile în 14 zile ale lunei dintâiu, când s-au curăţit preoţii şi leviţii,

11 Împreună, şi toţi fiii robiei, că s-au curăţit.

12 Că leviţii toţi odată s-au curăţit şi au junghiiat paştile la toţi fiii robiei şi la fraţii săi preoţii şi şie.

13 Şi au mâncat fiii lui Israil, cei din robie, toţi câţi s-au osibit de urâciunile neamurilor pământului, căutând pre Domnul.

14 Şi au adusa sărbătoarea azimelor 7 zile, veselindu-să înaintea Domnului.

15 Pentru că au întors sfatul împăratului asiriianilor spre ei, ca să întărească mâinile lor la lucrurile Domnului Dumnezeului lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.