×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CÂNTAREA CELOR TREI PRUNCI

Capitolul 1

1 Şi, stând Azariia, s-au rugat aşea, şi, deşchizind gura sa în mijlocul focului, au zis:

2 „Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi mărit e numele Tău în veaci.

3 Că drept eşti întru toate câte ai făcut noao, şi toate lucrurile Tale sânt adevărate, şi dreapte căile Tale şi toate judecăţile Tale adevărate.

4 Şi judecăţile adevărului ai făcut după toate ceale ce ai adus asupra noastră şi asupra cetăţii ceii sfinte a părinţilor noştri, Ierusalimul; că întru adevăr şi judecată ai adus aceastea toate asupra noastră, pentru păcatele noastre:

5 Că am păcătuit şi am făcut fărădeleage, depărtându-ne de la Tine.

6 Şi am greşit întru toate şi poruncile Tale n-am ascultat, nici le-am păzit, nici le-am făcut, după cum ne-ai poruncit noao, ca să fie bine noao.

7 Şi toate câte ai adus asupra noastră şi toate câte ai făcut noao întru adevărată judecată le-ai făcut.

8 Şi ne-ai dat pre noi în mâinile vrăjmaşilor celor fără de leage şi protivnicilor celor pismătareţi şi împăratului celui nedrept şi mai rău decât tot pământul.

9 Şi acum, nu easte noao a deşchide gura; ruşine şi ocară ne-am făcut robilor Tăi şi celor ce Te cinstesc pre Tine.

10 Nu ne da pre noi până în sfârşit, pentru numele Tău, şi nu strica legătura Ta.

11 Şi nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam, cel iubit de Tine, şi pentru Isaac, sluga Ta, şi pentru Israil, sfântul Tău,

12 Cărora ai grăit să le înmulţeşti sămânţa lor, ca stealele ceriului şi ca năsipul cel de pre marginea mării.

13 Că, Stăpâne, ne-am împuţinat mai mult decât toate neamurile şi sântem smeriţi în tot pământul, astăzi, pentru păcatele noastre.

14 Şi nu easte în vreamea aceasta domn şi proroc şi căpetenie, nici ardere de tot, nici jertvă, nici prinos, nici tămâie, nici loc a aduce înaintea Ta şi a afla milă.

15 Ci cu suflet umilit şi cu duh plecat să fim priimiţi.

16 Ca întru ardere de tot de berbeci şi de junci, şi ca întru zeci de mii de miei graşi, aşea să fie jertva noastră înaintea Ta, astăzi, şi să se sfârşească după Tine, că nu easte ruşine celor ce nădăjduiesc întru Tine.

17 Şi acum, urmăm Ţie cu toată inima şi ne teamem de Tine şi căutăm faţa Ta.

18 Să nu ne ruşinezi pre noi, ci fă cu noi după blândeaţele Tale şi după mulţimea milii Tale.

19 Şi ne scoate pre noi după minunile Tale şi dă mărire numelui Tău, Doamne; şi să se ruşineaze toţi cei ce arată robilor Tăi reale;

20 Şi să se ruşineaze de toată putearea Ta, şi tăriia lor să se sfarme.

21 Şi să cunoască că Tu eşti Domn, Dumnezeu singur, şi mărit preste toată lumea”.

22 Şi n-au încetat cei ce i-au băgat pre dânşii, slugile împăratului, arzind cuptoriul cu cătran şi cu smoală şi cu câlţi şi cu viţe.

23 Şi s-au vărsat para deasupra cuptoriului, de coţi patruzeci şi noao.

24 Şi au încungiurat şi au ars pre carii au aflat împregiurul cuptoriului haldeilor.

25 Iară îngerul Domnului s-au pogorât împreună cu cei dimpregiurul lui Azarie în cuptoriu şi au scuturat para focului din cuptoriu.

26 Şi au făcut mijlocul cuptoriului ca un duh de roao suflând şi nu s-au atins de dânşii nicidecum focul şi nu i-au întristat, nici i-au măhnit pre ei.

27 Atunci, acei trei, ca dintru o gură, au lăudat şi au mărit şi bine au cuvântat pre Dumnezeu în cuptoriu, zicând:

28 „Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat în veaci.

29 Şi bine e cuvântat numele mărirei Tale cel sfânt şi prea lăudat şi preaînălţat întru toţi veacii.

30 Bine eşti cuvântat în besearica sfintei mărirei Tale şi prea cântat şi preamărit în veaci.

31 Bine eşti cuvântat, Cel ce vezi adâncurile şi şezi pre heruvimi, şi lăudat şi preaînălţat în veaci.

32 Bine eşti cuvântat pre scaonul măririi împărăţiei Tale şi prealăudat şi preaînălţat în veaci.

33 Bine eşti cuvântat întru tăriia ceriului şi lăudat şi mărit în veaci.

34 Binecuvântaţi toate lucrurile Domnu-lui, pre Domnul lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

35 Binecuvântaţi, ceriuri, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

36 Binecuvântaţi, îngerii Domnului, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

37 Binecuvântaţi, apele şi toate ceale mai presus de ceriu, pre Domnul lăudaţi, şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

38 Bine să cuvinteaze toate puterile Domnului pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

39 Binecuvântaţi, soare şi luna, pre Domnul, lăudaţi şi-L preamăriţi pre Dânsul în veaci.

40 Binecuvântaţi, stealele ceriului, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

41 Binecuvântaţi, toată ploaia şi roaoa, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre El în veaci.

42 Binecuvântaţi, toate duhurile, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul întru toţi veacii.

43 Binecuvântaţi, focul şi zăduful, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

44 Binecuvântaţi, frigul şi căldura, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

45 Binecuvântaţi, roaoa şi zăpada, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

46 Binecuvântaţi, nopţi şi zile, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

47 Binecuvântaţi, lumina şi întunearec, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

48 Binecuvântaţi, ghiiaţa şi gerul, pre Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

49 Binecuvântaţi, brume şi zăpezi, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

50 Binecuvântaţi, fulgere şi nori, pre Domnul, lăudaţi şi preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

51 Binecuvintează, pământule, pre Domnul, laudă şi-L preaînalţă pre Dânsul în veaci.

52 Binecuvântaţi, munţi şi dealuri, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

53 Binecuvântaţi, toate ceale ce răsar pre pământ, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

54 Binecuvântaţi, izvoarăle, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

55 Binecuvântaţi, mări şi râuri, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

56 Binecuvântaţi, chiţi şi toate ceale ce să mişcă în ape, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

57 Binecuvântaţi, toate pasările ceriului, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

58 Binecuvântaţi, toate fierile şi toate dobitoacele, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

59 Binecuvântaţi, fiii oamenilor, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

60 Binecuvântaţi, Israil, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre El în veaci.

61 Binecuvântaţi, preoţi, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

62 Binecuvântaţi, slugi, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

63 Binecuvântaţi, duhurile şi sufletele drepţilor, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

64 Binecuvântaţi, cei cuvioşi şi smeriţi cu inima, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci.

65 Binecuvântaţi, Ananie, Azarie, Misail, pre Domnul, lăudaţi şi-L preaînălţaţi pre Dânsul în veaci; că ne-au scos pre noi din iad şi din mâna morţii ne-au mântuit pre noi şi ne-au izbăvit pre noi din mijlocul cuptoriului, care ardea cu foc, şi din mijlocul văpăii ne-au izbăvit pre noi.

66 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun, că în veac e mila Lui.

67 Binecuvântaţi, toţi credincioşii, pre Domnul Dumnezeul dumnezeilor, lăudaţi şi mărturisiţi că în veac e mila Lui”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.