×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 5

Cântarea de biruinţă şi mulţămita Devorii şi a lui Varac, după învingere.

1 Şi au cântat Devora şi Varac, fiiul lui Avineem, în zioa aceaea, zicând:

2 „Descoperitu-s-au descoperire în Israil, când şi-au adus norodul bunăvoia sa. Binecuvântaţi pre Domnul!

3 Auziţi, împăraţi, şi băgaţi în urechi, domni, eu Domnului voiu cânta, şi voiu cânta Dumnezeului lui Israil.

4 Doamne, când ai ieşit Tu din Seir, şi când ai trecut prin câmpul Edomului, pământul s-au cutremurat, şi ceriul s-au turburat, şi norii au picat apă.

5 Munţii s-au clătit de faţa Domnului, Eloi, însuşi Sinai de faţa Domnului Dumnezeului lui Israil.

6 În zilele lui Samegar, fiiul lui Anat, în zilele Iailei, au încetat căile, şi cei ce umbla pre căi au mers pre căi strâmbe.

7 Încetat-au cei putearnici în Israil, încetat-au, până când s-au sculat Devora, până când s-au sculat maică în Israil.

8 Au ales dumnezei noi, atunci s-au bătut cetăţile domnilor, acoperirea fecioarelor, pavăza şi suliţa de să vor arăta în patruzeci de mii întru Israil.

9 Inima mea la ceale rânduite lui Israil, putearnicii norodului, binecuvântaţi pre Domnul!

10 Cei ce încălecaţi pre asini neatezi la amiiazăzi, cei ce şedeţi la judecată şi umblaţi pre calea sfeatnicilor, grăiţi.

11 Râdica-vor glasurile sale cei ce cântă cu unealte în mijlocul celor ce să veselesc; acolo vor da dreptăţile. Doamne, dreptăţi întăreaşte întru Israil. Atunci s-au pogorât în cetăţile sale norodul Domnului.

12 Scoală-te, scoală-te, Devora! Scoală-te, scoală-te, grăiaşte cântare, scoală-te, Varac, întăreaşte, Devoro, pre Varac, şi robeaşte robimea ta, fiiul lui Avineem!

13 Atunci s-au mărit tăriia lui, Doamne smereaşte supt picioarele meale pre cei mai tari decât mine.

14 Norodul lui Efraim i-au dezrădăcinat pre ei în vale, şi fratele tău, Veniamin, întru noroadele sale, de la mine Mahir s-au pogorât cercând, şi de la Zavulon bărbaţi putearnici în toiagul povestirei cărturariului.

15 Şi povăţuitorii lui Isahar cu Devora şi cu Varac, aşea Varac în vale au trimis pedestrii săi în partea lui Ruvin, mari sânt cercetările inimii.

16 Pentru ce şezi întră mosfadimi, ca să auzi şuierăturile celor ce să scoală ca să vie la ale lui Ruvin, mari sânt cercetările inimii.

17 Galaad dincolo de Iordan au întins corturile, şi Dan pentru ce s-au îndeletnicit la luntri? Asir au şezut la marginea mării, şi la ieşirile ei au întins corturi.

18 Zavulon, care şi-au aruncat sufletul său la moarte, şi Neftalim, la înălţimile ţarinii.

19 Venit-au la el împăraţi şi s-au rânduit la bătaie, atunci au dat războiu împăraţii lui Hanaan în Tanaah, la apa Maghedo, şi lăcomiia argintului nu au luat.

20 Din ceriu s-au oştit stealele, din rândul lor s-au oştit cu Sisara.

21 Păraiele Chisonului au lăpădat afară stârvurile lor, păraiele Cadiminului, păraiele Chisonului, călca-l-va pre el de tot sufletul mieu cel tare.

22 Atunci s-au tăiat unghile cailor fugând degrab cei tari a lor.

23 «Blăstămaţi pre Miroz, zice îngerul Domnului, cu blăstăm să blăstămaţi pre cei ce lăcuiesc într-însul, că nu au venit spre ajutoriu Domnului, ajutoriul vostru, Domnul, întru ostaşi putearnic».

24 Blagoslovită să fie întră muieri Iail, muiarea lui Haver Cheneului, dintru muierile din cort să fie blagoslovită.

25 Apă au cerut de la ea, şi lapte i-au dat lui, în blid domnesc i-au adus unt.

26 Mâna sa cea stângă la ţeruş o au întins, şi dreapta sa la maiul celor ce să ostenesc, cu maiul au lovit pre Sisara, au sfredelit capul lui, au găorit tâmpla lui.

27 Întră picioarele ei, îngreoindu-să, au căzut, şi au adormit întră fluierile ei, întru care s-au plecat, în ce chip s-au închis acolo, au căzut ticăloşeaşte.

28 Pre fereastră s-au uitat muiarea lui Sisara şi au strigat: «Pentru ce au întârziiat carul lui a veni? Pentru ce au zăbovit urmele carălor lui?»

29 Jupâneasăle ceale înţăleapte ale ei au răspuns cătră ea, şi ea iarăşi întorcea cuvintele sale şieşi:

30 «Au, doară, nu-l vor afla pre el împărţind prăzi? O fată sau doao feate fieştecărui bărbat, prăzile văpsealelor sânt ale lui Sisara, prăzile văpsealelor a împiestririi, văpsală a împiestritorilor, aceaste prăzi sânt împregiurul grumazului lui».

31 Aşea să piiară toţi vrăjmaşii tăi, Doamne! Iară cei ce Te iubesc pre Tine să fie ca răsăritul soarelui întru putearea sa!”

32 Şi au odihnit pământul patruzeci de ani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.