×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA JUDECĂTORILOR

Capitolul 4

Devora, prorociţa, şi Varac împrotiva Sisarii, căpetenii oastii împăratului Iavin noroceaşte să oştesc, pre care fugind îl omoară Iail, muiarea lui Haver Chineul.

1 Şi, după ce au murit Aod, au adaos fiii lui Israil a face rău înaintea Domnului.

2 Şi i-au dat pre ei Domnul în mâna lui Iavin, împăratul lui Hanaan, carele au împărăţit în Asor, şi mai-marele oastei lui era Sisara, şi acela lăcuia în Arisotul neamurilor.

3 Şi au strigat fiii lui Israil cătră Domnul, că noao sute de cară ferecate avea el, şi în doaozeci de ani foarte tare au fost asupriţi pre fiii lui Israil.

4 Şi Devora, muiare prorociţă, muiarea lui Lafidot, ea judeca pre Israil în vreamea aceaea.

5 Şi şedea ea supt finicul Devora întră Rama şi întră Vetil, în muntele lui Efraim, şi să suia la ea fiii lui Israil să se judece.

6 Şi au trimis Devora şi au chemat pre Varac, fiiul lui Avineem din Cadisul lui Neftalim, şi au zis cătră el: „Au nu au poruncit ţie Domnul Dumnezeul lui Israil să mergi în muntele Tavorului, şi să iai cu tine zeace mii de bărbaţi din fiii lui Neftalim şi din fiii lui Zavulon?

7 Şi eu voiu aduce la tine, la părăul Chison, pre Sisara, mai-marele oastei lui Iavin, şi carăle lui şi mulţimea lui, şi-l voiu da pre el în mâna ta”.

8 Şi au zis Varac cătră ea: „De vei veni tu împreună cu mine, voiu mearge, iară de nu vei veni tu cu mine, nici eu nu voiu mearge, că nu ştiu zioa în carea va îndrepta Domnul pre îngerul cu mine”.

9 Şi au zis cătră el Devora: „Eu mergând voiu mearge împreună cu tine, însă să ştii că nu va fi biruinţa a ta, pre calea pre carea tu mergi, că în mână de muiare va da Domnul pre Sisara”. Şi s-au sculat Devora, şi au mers împreună cu Varac din Cadis.

10 Şi au chemat Varac pre Zavulon şi pre Neftalim la Cadis, şi s-au suit cu zeace mii de bărbaţi, şi s-au suit şi Devora cu dânsul.

11 Iară Haver Chineul s-au fost despărţit de ceialalţi chinei, fraţii săi, feciorii lui Iovav, socrul lui Moisi,a şi au fost întins cortul său până la stejariul celor ce odihnesc, care easte alăturea cu Chedes.

12 Şi s-au spus lui Sisara că s-au suit Varac, fiiul lui Avineem, în muntele Tavorului.

13 Şi au chemat Sisara toate carăle sale, noao sute de cară ferecate, şi tot norodul cel cu sine, de la Arisotul neamurilor în valea Chisonului.

14 Şi au zis Devora cătră Varac: „Scoală-te, că aceasta easte zioa în carea au dat Domnul pre Sisara în mâna ta, că Domnul va mearge înaintea ta”. Şi s-au pogorât Varac din muntele Tavorului, şi cei zeace mii de bărbaţi cu dânsul.

15 Şi au îngrozit Domnul pre Sisara şi toate carăle lui şi toată tabăra lui cu ascuţitul sabiei înaintea lui Varac, şi s-au pogorât Sisara din carul său şi au fugit cu picioarele sale.

16 Şi Varac au alergat după carăle lui, şi după tabăra lui până la Arâsotul neamurilor, şi au căzut toată tabăra lui Sisara întru ascuţitul sabiei şi nu au rămas nici unul.

17 Iară Sisara, pedestru fugind, s-au abătut în cortul Iailei, muierii lui Haver Chineului, că pace era întră Iavin, împăratul Asorului, şi întră casa lui Haver Chineului.

18 Şi au ieşit Iail înaintea lui Sisara şi au zis lui: „Abate-te, doamne al mieu, abate-te la mine, odihneaşte-te, nu te teame”. Şi s-au abătut la dânsa în cort, şi l-au acoperit pre el cu plaşca.

19 Şi au zis Sisara cătră ea: „Dă-mi puţintea apă să beau, că am însetat”. Şi au deşchis un foale cu lapte, şi i-au dat de au beut, şi i-au acoperit faţa lui.

20 Şi au zis Sisara cătră ea: „Stăi în uşea cortului, şi de va veni cineva la tine, şi te va întreba şi va zice: «Easte vreun om aici?» Vei zice: «Nu easte»”.

21 Şi au luat Iail, muiarea lui Haver, ţeruşul cortului, şi au luat şi maiul în mâna sa, şi au întrat la el încet, şi au pus ţeruşul pre tâmpla capului, şi lovindu-l cu maiul l-au pătruns prin crieri până în pământ, iară el s-au scuturat, şi i-au ieşit sufletul şi au murit.

22 Şi, iată, Varac căuta pre Sisara, şi au ieşit Iail înaintea lui, şi au zis cătră el: „Vino şi-ţi voiu arăta pre bărbatul pre carele-l cauţi tu”. Şi au întrat, şi, iată, Sisara zăcea mort şi ţeruşul în tâmpla lui.

23 Şi au smerit Dumnezeu pre Iavin, împăratul Hanaanului, în zioa aceaea, înaintea fiilor lui Israil.

24 Şi au mers mâna fiilor lui Israil, mergând, tot mai mult întărindu-să asupra lui Iavin, împăratul Hanaanului, până ce l-au pierdut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.